„Tento projekt řešil obnovu a dostupnost návsi,“ informoval starosta obce Štefan Lepej. Bylo potřeba opravit opěrné zdi, vybudovat parkoviště a chodníky. „V budoucnosti tuto plochu jistě využijeme,“ řekl Lepej. „Můžeme místo osadit odpočinkovými lavičkami anebo tam uspořádáme nějaké drobné kulturní akce. Například by zde mohl stát vánoční strom,“ doplnil starosta.

Dotaci ve výši 1,8 milionu korun získala obec z Programu rozvoje venkova ČR Mimisterstva zemědělství.