Právě pro čejky jsou typickým prostředím mokřadní louky a pole. Preferují otevřená prostranství s nepříliš hustou vegetací. Čejky, které u nás hnízdí zimují v západní a jihozápadní Evropě a v severní Africe. Přílet na hnízdiště začíná v únoru, vrcholí v březnu a končí v průběhu dubna. Čejka je spolu se skřivany a špačky zvěstovatelem jara.