Tam včera odpoledne slavnostně zahájila výuku generálka Lenka Šmerdová spolu se zástupci školy, Karlovarského kraje a města.

„Vojenská škola už nebude jen na Moravě, ale nověi v Čechách. Rozvineme zde strojírenský obor, který armáda potřebuje,“ řekla Šmerdová, která studentům popřála hlavně zdraví.

Do třídy zasedlo 27 studentů, mezi nimi i dvě dívky, což není stále ještě až tak obvyklé. Obavy z vojenské uniformy však nemají.

„Strach necítím, nemám se za co stydět. Jsem ráda, že mohu studovat tento obor na vojenské škole. O budoucí profesi zcela konkrétní představu ještě nemám, ale během studia si ji určitě udělám. Jednou možností je i pokračování na vysoké škole,“ uvedla studentka Andrea Michaela Pretlová ze Sušice.

Na vysoké škole by chtěl po absolvování maturity pokračovat i její spolužák Lucián Vít. Strojírenský obor, který bude v Sokolově studovat, vidí jen jako přestupní stanici pro to, aby mohl jít studovat dál. „A bylo by to také na vojenské univerzitě,“ potvrdil Vít.

Ředitel vojenské školy v Moravské Třebové plukovník Zdeněk Macháček konstatoval, že velkou výhodou pro tyto studenty je fakt, že po absolvování maturitní zkoušky najdou pracovní uplatnění všichni z nich.

„Jsme rádi, že můžeme otevřít školu v Sokolově. Teď záleží na nich samotných, jak se budou věnovat náročnému studiu. Jsou zde žáci ze všech koutů Čech. Ti z Moravy jdou spíše do Moravské Třebové,“ dodal ředitel vojenské školy.

Na studenty navíc čeká velká výzva. Hned po slavnostním zahájení v sokolovské integrované škole je od pondělí čeká výuka na dálku.

„Určitě to bude pro ně těžší, protože na to nejsou ze základní školy zvyklí. Uvidíme, jak to zvládnou,“ řekl jejich třídní učitel nadporučík Ladislav Černý.