Tématem vlastivědné a fotografické vycházky bylo spojit poznávání přírodních pamětihodností se zdokonalováním se v pořizování fotografií, a to od krajinářských snímků až po makro fotografie. Jedním z cílů byly krasové jevy, jakým je například Kmotrovo propadání. Místo, kde malý lesní potůček se ztrácí pod obřím kamenem a voda mizí v zemi. Zajímavostí je také bývalý povrchový lom, kde jsou malé jeskyně. Jde o nejzápadnější krasovou oblast v Česku a zmiňované propadání je unikátní v rámci celé republiky, jinde takové nenajdete.

Stěna lomu odhaluje vápence přeměněné při horotvorných procesech v průběhu třetihor. „Vápenec zde byl na konci devatenáctého století těžen a pálen na vápno. Místní obyvatelé surovinu používali na výrobu bílých cihel, ze kterých jsou zde v okolí postaveny a dodnes stojí kapličky,“ sdělil už dříve Deníku speleolog a ředitel mariánskolázeňského muzea Jaromír Bartoš. Muzeum zde zaštiťuje badatelskou činnost.

Na několika základních školách v Chebu se pořádala sbírka školních pomůcek pro děti z Ukrajiny, ale i matky samoživitelky z Chebska. Děti rozdávaly dětem.
V Chebu pomáhají děti dětem, sbírky byly plné školních pomůcek