„Jedná se o 85 procent uznatelných nákladů na tuto stavbu. Po letech se tedy povedla skvělá věc a já děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění dotace. Je to výsledek letité snahy. Jedná se konkrétně už o druhé volební období, kdy se tato tíživá situace řeší. V současné době se dokončuje zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, kdy cílem je především zvýšit bezpečnost lidí,“ sdělil místostarosta Františkových Lázní Otakar Skala

Obyvatelé Žírovic a samozřejmě nejen oni budou moci bezpečně přecházet a přejíždět přes silnici číslo 21. „Přecházení této komunikace je doposud velmi nebezpečné. Podchodem se tento fatální problém urovná. Stavba začne ještě na podzim tohoto roku, nyní se připravuje výběr dodavatele stavby,“ zmínil místostarosta.

Koupaliště na Chebsku. Ilustrační foto.
Deník zjišťoval ceny vstupů a občerstvení na koupalištích Chebska

Žírovice, které spadají pod Františkovy Lázně, jsou rychle expandující městskou čtvrtí a díky Národní přírodní rezervaci Soos tam zavítá více turistů než dříve. Lidé i cyklisté si cestu zkracují přes nebezpečnou komunikaci, kudy denně projede patnáct tisíc vozidel, třetina z toho nákladních.

Silnice I/21 náleží státu a patří do sítě evropských silnic. Jde o přivaděč ke dvěma hraničním přechodům. „Je to bariéra pro městskou část Žírovice, nově vznikajícímu OC Horní Lomany, ale také pro cyklo a pěší turistiku ve směru na Národní přírodní rezervaci Soos. Není to jednoduchá stavba, protože na zmiňované komunikaci je třeba fakticky postavit most,“ řekl starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

Dle starostových slov bylo projednávání velmi složité, protože silnice patří státu a bylo potřeba vyjednávat s ministerstvem dopravy a správcem komunikace Ředitelství silnic a dálnic. „Pokud budeme úspěšní, docílíme stoprocentního zamezení střetu pěších a cyklistů s automobily,“ vysvětlil starosta.

Když vše půjde podle plánu, stavba začne na podzim tohoto roku a práce by měly skončit do konce příštího roku. Mezitím na místě vznikne tzv. bypass - dočasná silnice na vedlejším pozemku. Celková investice se odhaduje na přibližně 80 milionů korun s tím, že zbytek výdajů uhradí město.