„Od našeho zápisu na seznam světového dědictví v roce 2021 vyvíjejí slavná lázeňská města Evropy důležité struktury a systémy, které nás jako světové dědictví posunou vpřed a ochrání naše prvotřídní kulturní dědictví. Jedním z důležitých aspektů jednání bude diskuse o Zprávě o stavu památkové péče, která bude letos předána UNESCO. Velkou zodpovědnost máme také při jmenování nového generálního tajemníka a jsem velmi rád, že jsme touto klíčovou funkcí přilákali mimořádně kvalitní kandidáty z celé Evropy,“ uvádí Stefan Szirucsek.

Z lázeňského trojúhelníku Karlovarského kraje byli přítomní všichni zástupci lázeňského trojúhelníku, a to primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová, starosta Mariánských Lázní Martin Kalina a starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. Deníku sdělili, jak s odstupem vnímají vstup do UNESCO a jak se této skutečnosti lázně přizpůsobují. „Už nyní evidujeme změnu klientely. Mění se skladba hostů ve městech, ale mění se i služby, protože klient už jednoznačně vyžaduje služby jiné. Nejsou to například čtrnáctidenní lázeňské pobyty, ale jedná se o kratší formu pobytu, na které bezprostředně musí města zareagovat. Mohu také vyhodnotit, že se objevuje i zájem jiných trhů. Komunikujeme s takovými, se kterými jsme ani upřímně nepočítali, takže už nyní se mnoho záležitostí mění. V rámci site management plánu jsme si zadali úkoly, které postupně plníme. Co se týče reportingu, tak trochu upravujeme mapy v některých městech. Tady v České republice se to trochu týká Karlových Varů. Jinak plníme vše, co jsme si slíbili. Zaměřujeme se na infrastrukturu a postupně startujeme turistický ruch, který je pro nás velmi zajímavý,“ sděluje starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

V září přijedou do Mariánských Lázní dvě legendy najednou. Jiřina Bohdalová a Milan Kňažko budou v městském divadle společně hrát 10. září v představení Gin Game režiséra Radka Balaše.
Jiřina Bohdalová a Milan Kňažko brzy navštíví Mariánské Lázně

V Karlových Varech připravili rok po zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO pro návštěvníky interaktivní výstavu. „Ta představuje všechna města Great Spa towns of Europe. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout v nově zpřístupněné Zámecké věži, kterou jsme po několika letech opět otevřeli veřejnosti. Díky marketingovým kampaním, jež během celého roku probíhají, se snažíme oslovit nové návštěvníky. Spolupráce mezi jednotlivými městy nám pomáhá nabídnout klientům zajímavé programy,“ informuje primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová s tím, že po více než roční intenzivní práci v jednotlivých sekcích, a to zejména marketingové nebo legislativní, se sešlo ve Františkových Lázních ve dnech 5. do 8. září poprvé celé zastoupení 11 starostů, sítě manažerů a dalších osob. „Na programu byla kromě běžné agendy i volba nového generálního tajemníka organizace, který má za úkol koordinovat všech jedenáct lázeňských měst a společně vytvářet prostor k dobré prezentaci na veřejnosti. Všichni zúčastnění na zasedání se shodli v tom, že covid-19, ale i energetická krize se v současné době odráží v příjezdovém cestovním ruchu, ale i přesto počty turistů stoupají,“ hodnotí primátorka.

Slavná lázeňská města Evropy pracují například na společných propagacích, ale každé město má i své specifické úkoly. Nejinak je tomu u Mariánských a Františkových Lázních . „Momentálně se snažíme projednávat dopravu i s dopravní fakultou ČVUT tak, aby co nejvíce pomáhala a nezatěžovala. Když budu mluvit za Františkovy Lázně, tak se včera podařilo schválit rehabilitační kliniku Luisa Reha Klinik, před měsícem se nám zase povedlo sehnat finanční prostředky na dlouho vytoužený podchod. Děláme další a další kroky, které jsme slíbili a k čemu jsme se zavázali. Investujeme také do zeleně, protože terapeutická krajina je u těchto měst také velmi důležitá,“ pokračuje Kuchař.

S blížícími se volbami je pravděpodobné, že některá vedení měst se vymění. Podle starosty Mariánských Martina Kaliny nebude mít případná změna na plánech v UNESCO vliv. „Tato rovina by měla být volbami nedotčena. Od toho figurují site manažeři, kteří mají mimo jiné za úkol překlenout i volební období a s tím spojené lokální změny. Na novém starostovi nebo starostce je poté, aby se v nově zvolené funkci co nejdříve rozkoukal či rozkoukala a převzal či převzala tak veškeré informace od site manažera. Od nich se dozví o následujících úkolech, a je zapotřebí, aby v práci pokračovali dál. Jediné, co pro tyto úkoly potřebujeme je určitě znalost angličtiny, ale vše ostatní se dá časem naučit,“ vysvětluje Martin Kalina.

Antonínské mosty.
Antonínské mosty už zase slouží jako spojnice na jezero Medard

Kromě toho, že se ve Františkových Lázních sešli starostové jednotlivých měst, je tam i skupina site manažerů. „My už řešíme drobnější úkoly, které jsou ale ve městech znatelné. Nyní pokračujeme v dalších rozvojových projektech i v rovině vzdělávání, výměny studentů, ale také například i výměně hudebníků ze symfonických orchestrů. Například v Karlových Varech se v příštím roce během Beethovenova festivalu budou prezentovat hudebníci z Badenu u Vídně. Také se zaměřujeme na cestovní ruch.“ sděluje site manažerka pro Karlovy Vary Lucie Sochorková.

Ve Františkových Lázních probíhá od 5. do 8. září velké jednání valného shromáždění Great Spa Towns of Europe, což v českém překladu znamená Slavná lázeňská města Evropy. "V průběhu těchto čtyř dní budou mít starostové všech lázeňských míst možnost poznat Františkovy Lázně, vyzkoušet si některé procedúry, ale hlavně jednat o dalším rozvoji lázeňství a obecně o projektu Great Spa Towns of Europe. Vybírat se bude i nový generální sekretář,“ dodává site manažerka pro Františkovy Lázně Jitka Ettler Štěpánková.

K členům asociace a site manažerům jednotlivých 11 měst se připojí členové Mezinárodní řídící skupiny, což je výbor složený ze zástupců smluvních států z každé ze sedmi zemí, které jsou součástí Slavných lázeňských měst Evropy.