Se starostou Františkových Lázní prošli typická místa lázeňského města a okolí, jako je Národní přírodní rezervace Soos, a hovořili nad tématy, které se týkají významného projektu Luisa Reha Klinik. Řešil se ale také investiční potenciál pro japonské společnosti na Chebsku. „Když jsem byl na konci srpna na japonském velvyslanectví, pozval jsem pana velvyslance s manželkou k nám do Františkových Lázní. A jsem moc rád, že pan velvyslanec Suzuki Hideo pozvání přijal a ve svém nabitém programu našel prostor pro neformální víkendovou návštěvu našeho města,“ říká starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

Je mnoho společných témat a vzájemná spolupráce se jeví nadějně. „Jednali jsme o potenciálu regionu pro japonské turisty, možnost zapojení japonské technické univerzity do projektu Luisa Reha Klinik a také o investičním potenciálu pro japonské společnosti na Chebsku. Schůzky se účastnil i profesor Strnadel, který dostal v létě od japonského císaře Naruhita ocenění za třicetiletou spolupráci s japonskými univerzitami v technologickém vývoji. Bohumír Strnadel se na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava zabývá materiálovým inženýrstvím, přednáší nauku o materiálu, degradační procesy a volbu materiálu a nyní spolu řešíme technologické vybavení kliniky, která ve Františkových Lázních vzniká. Rád bych mu také poděkoval,“ pokračuje.

Starosta a nyní už i poslanec Jan Kuchař je za návštěvu japonské velvyslanecké rodiny rád. „Věřím, že se zimní Františkovy Lázně s vánoční výzdobou návštěvě líbily, stejně tak jako věřím, že schůzka přinese pozitivní impulz do rozvoje města a celého regionu,“ dodává.