Přelomový okamžik mají za sebou Františkovy Lázně. Ústavní soud potvrdil platnost vyhlášky proti hazardu. Ta se týká všech automatů včetně videoterminálů.

Františkolázeňská vyhláška bojující proti hazardu se nelíbila ministerstvu vnitra, které tvrdilo, že město překročilo svou pravomoc, a navrhlo Ústavnímu soudu její zrušení. Město se bránilo tím, že vyhlášku vydalo za účelem veřejného pořádku. Stejně jako obec Chrastava, které dal soud za pravdu letos v červnu, uspělo také město ze známého lázeňského trojúhelníku. „Konečně,“ řekl Milan z Františkových Lázní. „Už jsem se bál, že to soud smete ze stolu a vyhláška nebude platná,“ dodal s tím, že by bylo na čase, kdyby se inspirovala i další města a s hazardem také bojovala.

“Přesný postup jsme zatím nestanovili,“ řekl velitel Městské policie Františkovy Lázně Jiří Šollar. „Na pracovní schůzce bylo řečeno, že provozovatelé automatů a videoterminálů budou informováni o vyhraném soudu. V tomto sdělení bude také uvedena lhůta, kterou dostanou na nápravu,“ dodal.

Podle tajemníka Městského úřadu ve Františkových Lázních Miroslava Jiřiny je nález Ústavního soudu v Brně možné chápat jako vítězství zdravého rozumu a je velice důležitý nejen pro město Františkovy Lázně, ale i pro všechna města, kterým není veřejný pořádek v jejich městě lhostejný. „A v širším kontextu je nutné tento počin vidět jako praktické potvrzení ústavního práva na samosprávu občanů této země. Již jsme odeslali podnět na

Ministerstvo financí ČR na zrušení všech povolení k provozu výherních zařízení na území města, jež jím byla vydána a jsou v rozporu s platnou a dnes již opět účinnou obecně závaznou vyhláškou města Františkovy Lázně. Vedle toho jsme vyzvali všechny obchodní společnosti, které provozují výherní zařízení v rozporu s vyhláškou města, aby tato zařízení odstranily nejpozději do 30. září 2011 s upozorněním, že v opačném případě budou vystaveny možnosti udělení pokuty až do výše 200 tisíc korun právě za nerespektování vyhlášky města,“ upřesnil Jiřina.

VLADIMÍR KUČERA
JANA BEŽÁKOVÁ