Bouřlivá diskuse provázela poslední veřejné rokování františkolázeňských městských zastupitelů. Nechyběly ani silnější výrazy a vyhrožování nejrůznějšími žalobami a trestními oznámeními. Sporným bodem jednání byla odhlasovaná úprava jednacího řádu, proti které se hlasitě stavěl opoziční zastupitel František Šnajdauf a obhajoval ji starosta města Ivo Mlátilík. Šlo především o to, že zvukový záznam z jednání zastupitelů poslouží jen pro potřeby zápisu a nebude dále rozšiřován.

„Zatímco jiná města hledají cesty ke zveřejňování takových jednání přes internet s volnou dostupností i formou videoprojekcí a přímých přenosů, u nás je tomu naopak,“ uvedl Šnajdauf. „Mám vážné obavy z manipulace se zápisy z rokování zastupitelů. Taková úprava jednacího řádu zastupitelstva města mi zavání návratem k totalitním praktikám z minulého režimu.“

Podle starosty Ivo Mlátilíka v podstatě s koaličními partnery jednají na pokyn Ministerstva vnitra ČR. „Stanovisko ministerstva udává, že pořizování zvukových záznamů ze zastupitelstva naší městem má sloužit pouze k pořizování zápisů a ne k tomu, aby se to rozdávalo komukoliv, kdo by si o záznam požádal. Dochází tak k monitorování jednotlivých fyzických osob a jejich projevů a zveřejněním může hrozit žaloba na ochranu osobnosti. Samozřejmě, že vím o živých vysíláních z podobných rokování, ale to je ošemetné. Netuším, jak to mají ošetřené jinde, ale k takovému zveřejňování je třeba souhlasu všech zúčastněných. Stačí třeba, aby jen jeden z našich řad nesouhlasil, a už by šlo o protiprávní jednání. Rozhodně nechceme nic tajit, vždyť na zastupitelstvo může každý přijít a vše si vyslechnout,“ řekl starosta.

Františkolázeňský truhlář Václav Macek, který se účastní mnohých veřejných jednání zastupitelů si myslí, že by nebylo správné, kdyby si zde měli někteří představitelé občanů vyřizovat osobní spory. „Ale musím dodat, že v našem městě jsou účasti občanů na těchto jednáních tak hojné, že by pod dohledem Františkolázeňských nemělo k nějakým manipulacím docházet,“ neskrýval.

JAK SE ZVUKOVÝM ZÁZNAMEM?

Šlo o to, že koaliční zastupitelé nově odhlasovali pořizovat zvukový záznam pro potřeby zápisu. Jedná se o interní záznam, nebude dále rozšiřován a má sloužit pouze k účelům, ke kterým byl pořízen.
Uchován bude minimálně čtyři roky. Záznam není veřejně přístupný.