Jiří Fojtík, pověřený generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice v pondělí 31. listopadu odvolal z funkce Filipa Bergera, ředitele pro lékařskou péči KKN (Hnutí Doktoři). Post po odvolaném řediteli v úterý převezme Ilja Horník, bývalý ředitel nemocnice v Chebu.

„Důvodem odvolání Filipa Bergera je manažersky rozdílný názor na způsob vedení Karlovarské krajské nemocnice. Nemá jakoukoliv přímou souvislost s odchodem politického hnutí Doktoři, jehož je Berger členem, z koaličního vedení Karlovarského kraje,“ zdůraznil Jiří Fojtík. Hnutí Doktoři vystoupilo z krajské koalice Karlovarského kraje, kterou tvořilo s ČSSD a KSČM, minulý týden.

Filip Berger se o svém odvolání dozvěděl až ve chvíli, kdy byl Fojtíkem suspendován. „Bylo rozhodnuto a zdůvodněno. Byl jsem odvolán za názory, nikoliv za skutky. Připouštím, že jsme s ředitelem měli rozdílné názory na medicínu. Vždy jsem se snažil, aby se pacientům dostala kvalitní a dostupná lékařská péče,“ uvedl Berger ke svému odvolání.

Na přímý dotaz, zda jde o hon na Doktory, ale uvedl, že jej u krajských schodů při demonstracích zdravotníků před půldruhým rokem bylo příliš dobře vidět a slyšet. „Musím si to odskákat,“ dodal. Na částečný úvazek lékař Filip Berger v nemocnici v Karlových Varech zůstává. „Lékařské angažmá si nikým nenechám vzít,“ uvedl s tím, že do budoucna se uvidí.

Podle generálního ředitele Fojtíka jde v tuto chvíli o jedinou změnu v ředitelských funkcích krajské nemocnice, které lékaři z Hnutí Doktoři zastávají. Valnou hromadu KKN, tedy radu Karlovarského kraje, bude o Bergerově odvolání Fojtík teprve informovat. „Neplním žádné zadání,“ odmítl dotaz, zda Bergera odvolal na přání člena představenstva KKN Václava Larvy (ČSSD), o němž se hovoří jako o budoucím krajském radním pro zdravotnictví. „Ne. Neplním jeho zadání,“ zdůraznil znovu Fojtík, který Bergrovo odvolání podepsal jako předseda představenstva společně s Václavem Larvou, členem představenstva KKN.

Ilja Horník hodlá krajskou nemocnici personálně stabilizovat a posílit. „Medicína je věc ryze apolitická a domnívám se, že mezi lékaři mám určitý kredit. Pokusím se zúročit své zkušenosti z řízení nemocnice v Chebu. Karlovarská krajská nemocnice je v rámci kraje stěžejním zdravotnickým zařízením, soukromé nemocnice v Ostrově a Mariánských Lázních jsou našimi partnery. Jakékoliv změny nyní nejsou na pořadu dne. Nikdo si prostřednictvím KKN nebude řešit svůj problém,“ zdůraznil.

Podle Jiřího Fojtíka bude hlavním Horníkovým úkolem zpracovat krátkodobé strategické plány ve zdravotnictví, které má vedení nemocnice odevzdat do 31. března příštího roku.

Ilja Horník, nový ředitel KKN pro lékařskou péči

Do funkce ředitele pro lékařskou péči nastupuje Ilja Horník v úterý 1. prosince.
Lékařskou praxi vykonával v Chebu v oboru chirurgie. V roce 1995 se stal členem představenstva Okresního sdružení České lékařské komory. V roce 2000 byl zvolen do republikového představenstva ČLK, kde pracoval do roku 2006. Byl jednatelem Nemocnice Cheb, s.r.o. , kterou dva roky řídil. Ilja Horník je aktivním politikem. V roce 2006 byl zvolen jako nezávislý kandidát do chebského zastupitelstva a je chebským radním.