Co to vlastně geopatogenní zóna je a jak nám může uškodit, jsme se zeptali léčitelky Miroslavy Netíkové z Chodova u Karlových Varů.

V poslední době se stále častěji mluví o takzvaných geopatogenních zónách. Můžete vysvětlit, co to vlastně geopatogenní zóna je a jak vzniká?

Zaměřuji se na geopatogenní zóny, které nám připravila příroda, takže příčinou jsou podzemní vodní toky, geologické anomálie po zemětřeseních, půdní poklesy, zvrásnění, tektonické poruchy a podobně. V místech s těmito anomáliemi dochází ke změně magnetického pole. Místa takto narušená mají vliv na funkci buněk jak rostlinných, tak živočišných. Tento proces zkoumal Georges Lahkovsky ve třicátých letech minulého století v souvislosti s experimenty, které prováděl za účelem léčby pomocí elektromagnetických vln, jak tehdy toto záření nazývali. G. Lahkovsky provedl se svými kolegy experimenty, které dokázaly, že elektromagnetické pole o správných frekvencích má vliv na prospívání a léčbu rostlin, elektromagnetické pole špatných frekvencí naopak stav živých organismů zhoršuje. Je tedy důležité vybrat místo na spaní, ale i místa, kde se více zdržujeme, tak, aby nám vyhovovala, nebo dokonce zlepšovala naše zdraví psychické i fyzické. Zlepšovat naše zdraví pomocí toho, že budeme důsledně vybírat harmonická a vyladěná místa, která vysílají správné působení, je velmi přínosné a osvědčené. Ve své praxi to často vidím, kdo má toto vyřešené, bývá zdravý, mívá jen menší problémy.

Jsou dnes už geopatogenní zóny nějakým způsobem prokázané? Tedy ať už nějakými vědci z Čech či zahraničí? Mnoho lidí je totiž i dnes stále k tomuto tématu skeptických.

Relativně nedávno, ve 30. letech minulého století, se dost zevrubně zabýval tímto problémem již zmíněný Georges Lahkovsky, ten se spíše věnoval zkoumání působení elektromagnetických vln přímo na buňky, na jeho výzkumech je ale zajímavé, že prokázal vliv neviditelného elektromagnetického pole na buněčný metabolismus. Z hlediska nebezpečnosti geopatogenních poruch prováděl velmi zajímavý výzkum doktor Oldřich Jurišek. Onkolog s dlouholetou praxí, který již v počátcích své lékařské dráhy sledoval zajímavý úkaz. Mezi pacienty s nádorovým onemocněním se často vytvářely skupiny, které měly společnou adresu. Ve výzkumu pracoval v průběhu let se 30 000 lidmi. Z výzkumu vyplynuly závěry, kdy byla opravdu zjištěna souvislost mezi tím, kde lidé bydlí, a častostí onemocnění rakovinou. Výzkum probíhal na Olomoucku. Podobný výzkum, zaměřený na působení geopatogenních zón, byl proveden také v okolí Rakovníka. RNDr. Ing. Evžen Andres je po provedených měřeních přesvědčen, jak uvedl v tisku, cituji: „S určitostí si dovoluji tvrdit, že minimálně 40 procent zkoumaných domů bylo postaveno na geologicky nevhodných místech a byly příčinou zdravotních potíží jejich uživatelů“. V roce 1996 vyšla kniha Ing. J. Chmelaře a RNDr. J. Chmelaře, kteří své poznatky velmi podrobně popsali v knize Geopatogenní zóny a rakovina. Tato kniha je zaměřena právě na prokázání vztahu geopatogenních zón a jiných vlivů vůči rakovinovým onemocněním.

V devadesátých letech také vyšly knihy francouzského autora Domy, které zabíjejí a anglické lékařky Geopatogenní zóny kolem nás. V těchto publikacích jsou také uvedeny zajímavé zkušenosti s geopatogenními vlivy. V zahraničí, přesněji v Itálii, vím o oboru, který se nazývá vibracionální medicína, je to obor, který je propojen s kvantovou fyzikou, tedy již na vědeckých základech. Zabývá se geopatogenními zónami, ale i diagnostikou pomocí biotensoru virgule, tedy tím, co tradičně spadá mezi nevědecké, podezřelé aktivity.

Pokud se týká mne, já pracuji s geopatogenními zónami již 26 let, profesionálně, ale samozřejmě i v normálním, běžném životě. Jsou pro mě samozřejmostí, se kterou musíme v životě počítat, mnohokrát a mnohokrát jsem již slyšela aha, tady kreslíte rakovinovou zónu, tam umřela babička, teď tam spí maminka, ona také bojuje s rakovinou. Nebo, říkáte zóna na astma? Manžel tam spí 20 let a má astma, nebo od doby přestěhování postelí podle vašeho návodu nemám migrénu, jsem ráno jako rybička, nejsem nervózní a tak dále. Umístění postele na místo, které nám bude dodávat správnou energii, je nejdůležitější pro spokojený život. Jen zdravý člověk může být v pohodě psychicky i fyzicky, správné místo na spaní je jedním z mnoha předpokladů udržení zdraví a vitality. Pro mou praxi léčitelky je tedy určení správného místa na spaní pro pacienta naprosto klíčové, vím, že pokud není toto vyřešeno, problémy se vrací.

Jakým způsobem vlastně geopatogenní zóny mohou narušit či ovlivnit zdraví? Co je na nich tak nebezpečného, že by si toho měli lidé všímat?

Už jsem zmínila vliv poruchy magnetického pole na buněčný metabolismus. Po delším čase působení geopatogenní zóny se naruší celková rovnováha systému. Geopatogenní zóna programuje naše tělo na nemoc. Ve své praxi rozděluji geopatogenní zóny podle toho, na který systém působí na ledviny, močový systém, lymfatický systém označuji žlutou barvou. Na plíce, průdušky, okysličení organismu modrou barvou. Na imunitu, obranné systémy označuji červenou barvou bohužel jsou to místa, která mohou způsobit, nebo značně zvýšit pravděpodobnost rakoviny. Zeleně označuji místa, která působí převážně na trávicí trakt. Jednotlivé zóny se mohou křížit a různě prolínat, pak dochází k vlivům na organismus podle toho, jak je působení silné, jak dlouho spí člověk na místě působení a na odolnosti spáče. Tato místa u někoho nemusí způsobit nespavost, i když většina lidí, kteří se připletli do tohoto působení, nespí dobře, ráno jsou jako přeražení. Nemohou se probrat a celé dopoledne se vzpamatovávají jejich organismus, přesněji jejich energetický systém se snaží vyrovnat škody napáchané přes noc. Vždy říkám geopatogenní zóna není vidět, není slyšet, ale cítit se můžete mizerně.

Někdy jde o dlouhodobý, plíživý vliv, lidé se vyspí celkem dobře, ale už dochází k narušení programu, spustí se alarm nemoc, která nás upozorňuje. Nejen na to, že můžeme spát na špatném místě, ale samozřejmě i na obecně známé příčiny nemocí je nutné změnit své chování, aby se zdraví vylepšilo, a velmi často je nutné změnit i místo spaní.

Jak se dá taková geopatogenní zóna vlastně najít? Jak ji může poznat obyčejný laik? Existují na to nějaké poznatky, na co by se mohl člověk zaměřit?

Většina lidí geopatogenní působení cítí dobře, jen nevědí, že se mají řídit tím, co jim napovídá intuice. Vejdete do místnosti a první místo, které vás zaujme při myšlence na spaní nebo sezení, je to správné. Než začnete přemýšlet racionálně a prakticky, místo, které vás prvně napadlo, je nejlepší v dané místnosti. To platí i o pozemcích na stavbu domu, jsou lidé, kteří si našli výborné parcely pro svůj domov jen tím, že se důsledně řídili svým pocitem, a to i v případě, že o geopatogenním působení nic moc nevěděli. Jedná se opravdu o to, naučit se poslouchat svou intuici, což je pro někoho dosti svízelné. A je možné sledovat také stromy. Ty se na GPZ různě vychylují, kroutí, mají nemoci, stejně jako lidé. Ale celý prostor se touto pomůckou zmapovat vlastně nedá. Geopatogenní poruchy, které vycházejí z přírodních vlivů, jsou nepravidelné, stáčí se, mají různé tvary. Je to podobné vodnímu toku. Někde jsou i víry, v takovém víru když člověk leží, tak opravdu dost trpí. Obyčejně tok energie plyne, vymývá, narušuje energii organismu, jako by byl proplachován vodou, bohužel vodou zkaženou, takovou, která způsobuje zahnívání. V případě energie přínosné, pozitivní, je to naopak jak voda živá, z horského pramene, přináší regeneraci buňky a tím i všech systémů.

V literatuře se také objevuje zmínka o tom, že geopatogenní zóny vyhledává některý hmyz, jako jsou včely nebo mravenci. Z jakého důvodu to tak je? A mohou se lidé orientovat i díky těmto malým živočichům u svého domu?

Hmyz má jistě, jako všechna zvířata, dost rozumu, aby si postavil svůj příbytek tam, kde mu to vyhovuje, musí přežít, nemá jiné možnosti než intuici a tisícileté zkušenosti. Místa, která si vybere, budou jistě vhodná pro ně, ale pro člověka vhodná být nemusí. Ano, podle mých velmi zběžných poznatků mravenci jsou na místech výborných, i když v literatuře jsou informace, jak říkáte, že vyhledávají místa s geopatogenními poruchami. Podle mého úsudku není nijak podstatné sledovat tuto stopu, pro člověka může být zajímavé asi jen místo, které je poseto mnoha mraveništi. Může to znamenat, že se jedná o velmi přínosný pozemek, tedy že tam žádné geopatogenní poruchy nejsou. Je však možné, že mravenci mají daleko složitější detekční systém, jiné nároky.

Často se také mluví o tom, že do geopatogenních zón uléhají kočky, které se vlastně přes tuto geopatogenní zónu nabíjí, protože ji dokáží eliminovat. A naopak pes, kráva nebo koně se těmto zónám vyhýbají.

Kamarádka vlastní čtyři kočky a vždy měla doma alespoň dvě. Kočka je v pohodě, zóna ji nezajímá, pokud není nemocná. Jakmile má úraz, nemoc, neomylně si najde to nejlepší místo, kde si líže rány. Ostatní jmenovaná zvířata ano, tam je jasné, že si najdou to nejlepší možné místo. Majitel psa vybuduje boudu, krásnou, vypolstrovanou, ale pes si do ní nikdy nevleze. Stačí ji přemístit a ejhle, naprostá spokojenost to už jsem také zažila několikrát, majitel psa se přijde informovat na geopatogenní místa na dvoře nebo celého pozemku, kam s boudou. Jen psíci gaučáci už jsou na tom jako lidé, jdou tam, kde je to zajímá z jiných důvodů. V minulých staletích, pokud chtěli vybudovat někde dům, bylo zvykem stavět tam, kde si lehá dobytek. Ano, tato zvířata nám ukazují, které místo je pro nás vhodné, nebo naopak, jen v dnešní době je trošku problém sehnat stádo krav, aby nám zmapovaly pozemek pro dům, nebo dokonce rozmístění nábytku v paneláku. Geopatogenní zóna působí zdola nahoru, porucha geomagnetického pole stoupá do všech pater domu, který je na ní postaven, čili pokud jde o panelák, třeba desetipatrový, jsou ovlivněny všechny byty nad sebou, ať už dobře, nebo špatně. Nemyslím, že by se dalo vysledovat, kde nejčastěji se geopatogenní vlivy nachází. Podle mých zkušeností je většinou v prostoru, kde bydlíme, asi tak 30 až 40 procent plochy ovlivněno tímto problematickým způsobem. Z toho může být část velmi špatná, část horší a část mírně problematická, ale pro dlouhodobý spánek a jiné klidové činnosti tato místa vhodná nejsou. Někdy se ovšem stane, že naopak je vše v pořádku a místo pro dům nebo byt je OK. Bohužel i naopak, může být velký problém správně postel umístit, protože není kam. Porucha je na velké ploše bytu. Výhodou je také situace, když porucha vyjde na chodbě, koupelně. Pokud si prostor nenecháme zmapovat odborníkem, alespoň je potřeba poslechnout svou intuici, pokud se nám špatně spí, přestěhovat se a zkoušet, kde je nám nejlépe, kde se ráno probouzíme odpočatí.

Jak se dá tato situace řešit? Existují nějaké lidové pomůcky, které mohou vliv geopatogenní zóny odvrátit? Anebo je potřeba zavolat odborníka?

Geopatogenní vlivy je problém odvrátit, zbývá jedině utéct čili přestěhovat postele do správného místa. Rad, a zaručených, je mnoho, ale ještě jsem se nesetkala s tím, že by opravdu fungovaly. Problém totiž není jen v tom, že na nás působí špatné vlivy zemské kůry, ale i v tom, že nezískáváme správnou energii pro naše buňky, náš energetický systém je tedy narušený ve své podstatě. Čili je nutné kromě odrušení ještě zajistit dodávku správně naladěné energie, potřebné pro fungování buněčných systémů. Pokud se toto podaří, najít správné frekvence a vše sladit, pak by byla situace řešitelná.

Je Karlovarský kraj z hlediska výskytu geopatogenních zón nějak výjimečný?

Nemyslím, že by byl Karlovarský kraj nějak výjimečný v tomto směru. Ve městech, jako je Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, není situace nijak zvláštní, nemyslím si, že by byl někde tak velký problém, aby se lidé museli cíleně obávat silného geopatogenního vlivu. Navíc, pokud jen procházíte, trávíte na místě jen krátký čas, můžete se cítit nepříjemně z nějakých pro vás neznámých příčin, ale nic se vám nestane.

Na druhé straně existují podle mnoha indicií i v Karlovarském kraji takzvané pozitivní nebo nepatogenní zóny. Má se jednat o takzvané zóny Ley-Lines, které znali naši předci. Jsou i tyto informace založené na pravdě? A kde bychom mohli tato místa najít?

Ano, zcela jistě naši předchůdci, kteří obývali místa, kde žijeme, uměli pracovat s krajinou, využívat a respektovat to, co již znali lidé žijící dávno ještě před nimi. Když přijdete na Andělskou horu, jsou tam velmi léčivá místa. Kolem Lokte například místo kolem tří smírčích křížů, to je také velmi příjemné, hrad také. Velmi silné, léčivé místo je kostel Skoky nedaleko Žlutic. Místa v krajině jsou hlavně propojená mezi sebou. Je to mistrně vymyšlený systém, kterým se životodárná energie zesiluje a protéká krajinou, stejně jako voda, a stejně jako voda se může její tok porušit, lidé žijící v porušené krajině nemusí výrazně trpět, jen není v oblasti takto narušené úplně příjemně. Některá místa výrazně působí v krajině pozitivně, v energetické mapě krajiny hrají důležitou roli, ale nejsou označena nestojí na nich žádný kostel, nic. Takové místo je nedaleko Děpoltovic. Je tam moc dobře, působí jako balzám na duši i tělo.

Opravdu je možné, že když některá ze zmíněných míst člověk navštíví, nabije se energií a může se tak zbavit i některých zdravotních neduhů?

Zdravotní neduhy jsou také odstranitelné tímto způsobem, jen je nutné chodit na místo často, v těchto místech může vytékat i voda aktivizovaná touto léčivou energií, je dobré ji pít, omývat se jí apod. Samozřejmě musí být voda pitná čili obecně používaná jako studánka, což dnes není již tak jednoduché najít, ale jsou. Ley-Lines bychom mohli považovat za protiklad geopatogenních míst, protože mají opačný efekt než místa narušená, tedy harmonizují, léčí, regenerují.

Když jsem nastínil otázku Ley-Lines a podle literatury by měly být všechny západočeské lázně pozitivní, jak je to s otázkou podzemní vody pod těmito městy? Protože z literatury vím, že geopatogenní vyzařování má například vodní kapsa v podzemním rezervoáru. Jsou tyto lázně z tohoto ohledu výjimkou? Nebo je to s tou podzemní vodou, která má za následek vznik geopatogenní zóny, trochu jinak?

Voda je nosičem - podle mých zkušeností je to tak, že voda je spíše neutrální, nese energii, kterou je ovlivněna, sbírá ji a po cestě zase ztrácí, čili je důležité, v které fázi se s ní potkáme. Pokud jde o vodu stojatou, záleží hodně na tom, co je pod ní, jakou energii nese. Důležitý je i člověk, který se s ní potká. Může být citlivější na vodu celkově, tedy nad pramenem spát nemůže - opravdu ho to budí, někdo ale spí dobře, klidně si užívá pozitivní energie, kterou voda přinesla, čili musím posuzovat prostor i z hlediska konkrétních lidí, kteří obývají dům nebo byt, který posuzuji. Voda v lázních je nosičem velmi dobré energie. Lázeňská města v našem kraji jsou umístěna dobře, a proto jsou také vyhledávána již mnoho let pro léčení lidí z mnoha míst světa, pomocí vody, která je kromě svého prokazatelně léčivého složení ještě léčivá díky životodárné energií, aktivována těmi správnými frekvencemi.