Je v ní řada prasklin, které rozdělují skálu na několik menších skalek. Skálu tvoří šedavý a bílý křemen a patří k jedněm z mála křemenných valů v jinak žulovém tělese v České republice. Navštívit je ji možné celoročně bez omezení. Skalka se zvedá téměř svisle vzhůru a její nejvyšší bod je Goethův vrch, který ční 670 metrů nad mořem. Ašský křemenný val je součástí mnohem většího Českého křemenného valu o délce několika desítek kilometrů. Jedná se o dlouhou třetihorní zlomovou linii kopírující téměř celé východní úpatí Českého lesa, která byla vyplněna odolnými křemennými horninami. Ty dnes vystupují na povrch právě v podobě dlouhého pásu izolovaných skal, skalek i skalních hřbetů jako je tomu v případě Goethovy skalky. Oblastí přírodní památky Goethova skalka byla vyznačena naučná stezka Goethova skalka, jejíž trasa vede přes výše uvedený vrchol a dále jihovýchodním směrem do obce Hazlov k železniční stanici. Z Hazlova můžeme také dále pokračovat pěšky a to jižním směrem. Cestou budeme procházet kolem hradu Ostroh. Dále půjdeme k rozcestí Lužná a odtud východním směrem do Františkových Lázní. K naučné stezce se můžeme také vydat jihovýchodním směrem z města Aš přes Chebský les.