Vnitřek chodby do podzemí zde v uplynulých dnech vylepšili seismologové spolu se zedníky. Na tom, aby se téměř 200 let stará štola otevřela, se pracuje už dva roky.

„Provedli jsme stavební úpravu začátku štoly, protože tam byla místa, kde byly vyvalené staré vyzdívky cihel. Museli jsme vyčistit i stěny od nánosů. Štolu jsme nechali znovu nahodit omítkou, která má podobné složení jako se v době před 180 lety používalo,“ sdělil seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze.

To však není všechno. Spolu se zedníky odborníci ve vstupní štole přichystali i instalaci na zapojení elektrického osvětlení.

„Při další návštěvě se chystáme zapojit nejen světla, ale zároveň začátek štoly osadíme novými portálními dveřmi s mříží. Ta bude uzamykatelná a po dohodě se tam bude možné jít podívat,“ vysvětlil Milan Brož.

Až budou práce kompletní, měli by si lidé zblízka prohlédnout ztuhlé magma, které se prodralo z hloubky několika kilometrů až na povrch. Pokud všechno půjde podle plánů, kompletní podzemní tunel by mohl být přístupný do dvou let.

Nyní už seismologové připravují další plány toho, jakým způsobem by se ražba dalších metrů v podzemí měla udělat.

„Pravděpodobně budeme muset odstranit některý ze stromů, který bychom stejně s bagrem podkopali, takže bude jednodušší ho odříznout,“ sdělil Milan Brož.

Ještě letos pak chtějí geologové znovu otevřít vertikální přístupovou štolu do podzemí.

„Jámu, která je hluboká kolem pěti metrů, budeme ještě letos otevírat, abychom mohli spolu s malým bagrem začít hloubit další metry podzemních štol. Pak dojde k zasypání této jámy a připravíme spolupráci s některou z velkých důlních firem, která má s podobnými díly zkušenosti. Poté, až se povede prokopat do dalšího systému štol, už horníci provedou hloubení přímo v podzemí. Hlínu a další materiály budou pravděpodobně vyvážet pomocí kladek ven,“ informoval Milan Brož.

Na zmíněné výkopové práce se bude vypisovat výběrové řízení a až potom bude možné upřesnit, jakým konkrétním způsobem se další hloubení štoly uskuteční.