Týdenní pobytovou akci pro děti a mládež s tělesným postižením Lázně dětem uspořádalo již pojedenácté občanské sdružení Kontakt bB. O plaveckém závodě , který zdravotně postižené děti absolvovaly v chebském bazénu, Deník již informoval.

„Pobytové akce se zúčastnilo celkem 40 osob, z toho 20 dětí,“ informovala Pavla Slavíková z občanského sdružení. „Letošní pobyt byl zarámován netypicky staročesky, ve všech činnostech se děti seznamovaly s tradičním děním, zvyky i obyčeji, celým kurzem se nesla kouzelná atmosféra života na staročeské vsi. Děti měly možnost seznámit se a popovídat si s farářem Vladimírem Müllerem z farnosti Stará Role,“ uvedla Slavíková.

„Celý týden v Plaváčkově Lhotě a především na rybníce probíhal pod pečlivým dohledem rychtáře Josky Špeka a jeho ženy rychtářky Mařeny. Všichni dočasní obyvatelé Plaváčkovy Lhoty byli dennodenně školeni v plovacích dovednostech. Vesnické selky Dorota a Pepina neúnavně a usilovně připravovaly pro chasníky a děvečky bohatý program – protahování těla, umění dlouhého a klidného dechu a také program plný her a zábavy. Pekařka Baruna servírovala chutné laskominy,“ vyjmenovala Slavíková. „Plaváčkolhotská obecní rada rozdělila mladé selky a sedláky do čtyř gruntů, rozdala jim stavební povolení a vesnice pomalu začala ožívat. Místním platidlem byl Vesnický balík, za který si obyvatelé vsi po sepsání kupní smlouvy, kterou svým podpisem stvrdil a razítkem opatřil rychtář Špek, kupovali stále nové a nové pozemky zapsané v katastrální mapě Plaváčkovy Lhoty. Na vsi jsme během pouhého jednoho týdne prožili celý rok,“ zavzpomínala na příjemně strávený týden.

„Na závěrečnou soutěž - závod v plovacích dovednostech, jsme se z naší vísky vypravili velikým koňským povozem do Chebu, neboť na naší vsi již rybník zamrznul. A tak rozhodla se obecní rada názvem Chebský Špalíček závod pojmenovati. Chasníci, děvečky, mladí sedláci i selky, ti všichni svůj závod s chebským vodním živlem zvládli a za to odměněni na veselici byli. Večer potom jarmarku se zúčastnili a za své těžce vydělané Vesnické balíky všelico nakoupili; jitrničky, jelítka, klobásky i bůček, preclíčky, jablíčka a hruštičky či jiné rozličné věci praktické či pro pobavení. Tancem lidovým jsme se před spánkem rozloučili. Sobotní závěrečné dopoledne už jasně napovídalo, že všichni čestní plaváčkolhotští občané jsou plní emocí. Jasná zpráva o tom, že se celá vesnická rada, selky i sedláci sžili a jen neradi se loučili. Slzičky, popsané památníčky, vyměněná telefonní čísla a adresy. Nikomu se Plaváčkovu Lhotu příliš nechtělo opustit. Čas však stále běží a nás v budoucnu jistě čekají další kouzelné pobytové akce, závody a programy, které zůstanou pevně vryté v naší paměti, právě tak jako ta, která právě skončila,“ dokončila Slavíková.

Mezi plavci byl také čtrnáctiletý Vítek Šašek, pravidelný účastník.

„U Kontaktu plavu už devátým rokem,“ řekl mladý vozíčkář. „Úspěchy už také nějaké mám a doufám, že by ještě nějaké další mohly být,“ věřil si plavec.