Muži z Hasičského záchranného sboru musí umět zaházet s jakýmkoliv nářadím. Směna A z chebské stanice proto absolvovala školení s motorovou pilou, ostatní směny si cvičení vyzkoušejí v jiných dnech.

Výcvik, který vedl zkušený chebský hasič Jan Štrér (vlevo), se uskutečnil na sídlišti Spáleniště v Chebu. Město tu vyčlenilo několik stromů určených k pokácení. Výcvik se provádí v podmínkách bezpečného pracovního prostředí. Na své si při něm přijdou hlavně nově přijatí příslušníci, kteří se ještě před absolvováním specializačního kurzu práce s motorovými pilami dozvědí nejenom jak bezpečně pracovat s pilou a jak provést její údržbu, jak se používá speciální nářadí a klíny, ale sami si pod dohledem vyzkouší, jak postupovat při kácení, odvětvení a rozřezání stromu.

Zkušenější příslušníci si zopakují především hlavní zásady bezpečné práce a pracovní postupy při řezání s motorovou pilou.