A to vše bez zbytečného papírování a úřadování. Tak by měla v budoucnu vypadat spolupráce mezi českými a německými hasiči. Aby tyto plány nezůstaly pouze v teoretické rovině, o to se nyní snaží společně města Aš a německý Selb.

„Aš byla inciátorem partnerské dohody mezi městy a obcemi jak na česko-saské hranici v roce 2009, tak i na česko bavorské hranici v roce 2011. Bohužel, v té době spolupráci mezi českým a německým hasičským sborem město Selb odmítlo," uvedl ašský místostarosta Pavel Klepáček. Jak se ale nyní zdá, vše se obrací k lepšímu. V poslední době Aš začala se Selbem mnohem více spolupracovat.„Zástupci Selbu se tak na nás znovu obrátili s tím, že by zmíněnou partnerskou smlouvu o spolupráci integrovaných záchranných sborů podepsali," poznamenal Klepáček. A do hry vstoupili i zástupci Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. „Byli si prohlédnout i německou hasičskou stanici a techniku, kterou tamní záchranáři disponují. Momentálně plánujeme, že by si Němci přijeli prohlédnout sídlo hasičů u nás," podotkl Klepáček. Dodal, že během několika týdnů dojde k projednání návrhu smlouvy v městské radě a zastupitelstvu. Jaký by mělo uzavření dohody mezi českými a německými záchranáři význam? Podle české strany velký.

„Důležitou roli při zásazích hraje čas. Hasiči ze Selbu jsou schopni do Aše dojet zhruba do 15 minut. Hasiči z Chebu do města dojedou přibližně za půl hodiny," konstatoval Klepáček. Spolupráci s německými hasiči si mohli ti čeští vyzkoušet v minulosti naostro již dvakrát. 

„Jednou se tak stalo při dopravní nehodě na ašském obchvatu v loňském roce a podruhé museli hasiči spolupracovat těsně za státní hranicí, kde došlo také k vážné dopravní nehodě," podotkl Klepáček. Zásah nekomplikovala vzájemná komunikace, protože řada hasičů z Chebska ovládá německý jazyk. Tuto problematiku řeší i zmíněná smlouva, kde je navrženo, aby se hasiči dorozumívali buď německy anebo anglicky.

„Pokud vše půjde podle plánů, dojde k podpisu smlouvy již v květnu letošního roku. Stvrzením smlouvy by tak město Aš mělo zabezpečenou kompletní spolupráci nejen se Saskem, ale i s Bavorskem. A to zejména při požárech, anebo i v případě některých mimořádných událostí," dodal Klepáček.

Samotné hasiče snadnější spolupráce s německou stranou těší.

„Tento krok, který pomůže zrychlit hasičský zásah mezi Německem a Českou republikou, vítáme," sdělil krajský mluvčí hasičů Martin Kasal. „Ani jazyková bariéra není žádnou překážkou, což se již dvakrát při zákrocích potvrdilo," dodal Kasal.