Nejednalo se ale o samotný zásah. Osm jednotek požární ochrany (JPO) 5, laicky řečeno těch s nejmenší vybaveností, cvičilo zabezpečení nouzového přežití. „Naučit se to musí, protože stát se to může,“ podotkl vedoucí výcviku Zdeněk Koco, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

„Nejsme první v republice, ale takové cvičení děláme poprvé,“ doplnil. Celkem je k této činnosti předurčeno 19 sborů, většinou JPO 5, které budou mít akční rádius po celém kraji. Konkrétně si muži zkusili stavění protipovodňových hrází, zabezpečení domů po vichřici, evidenci evakuovaných lidí a jejich vybavení, přípravu stanů nouzového přežití, zopakovali si první pomoc či záchranu osob z vodní hladiny.

„Jde také o to, jak mezi sebou komunikují a jak se domluví,“ poznamenal Martin Gaier, velitel stanice Mariánské Lázně a jeden ze školitelů. Školení se bude opakovat i v následujících letech, ale už se všemi vybranými sbory. Finančně ho zabezpečil Karlovarský kraj, poděkování patří i starostům obcí, že sbory uvolnili, a majiteli autocampu za prostor a stravu.