Dohodu o poskytování přeshraniční pomoci a o spolupráci v rámci protipožární ochrany spolupodepsaly Karlovarský kraj, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, okres Wunsiedel a obce Aš a Selb.

„V případě potřeby umožní dokument zásahy hasičských sborů z Aše a Selbu na území obou států. Dohoda také řeší například problematiku škod či zranění, ke kterým může při zásazích dojít," informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Smluvní strany se dohodly nejen na poskytování sousedské pomoci při zdolávání požárů, ale i na zabezpečení technické pomoci.

„A to zejména v případech, jejichž rozměr je pod hranicí rozsahu katastrof nebo závažných nehod," upřesnila náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje Eva Valjentová.

Město Aš už dříve uzavřelo obdobné dohody s obcemi na saské a bavorské straně. Chyběla v nich ale účast Selbu. Dojezdový čas hasičů při nutném výjezdu se zkrátí až o polovinu, než je dojezdový čas z Chebu.