Zakouřená družina, zvědavé i plačící děti, houkající hasičská auta a nevěřícně koukající veřejnost. Tak vypadalo hasičské cvičení v Lubech, které prověřilo připravenost nejen mužů v uniformách, ale také pracovníků družiny.

„Pozvali jsme sbory ze Skalné, Plesné a Chebu a ze sousedního Německa,“ informoval velitel Sboru dobrovolných hasičů Luby Pavel Mikyta. „Skalenští se nakonec nedostavili, protože měli výjezd,“ řekl. „Hlavně šlo o to, abychom si vyzkoušeli komunikaci mezi námi a Němci.“
Už pět nebo šest let platí smlouva o vzájemné pomoci a toto společné cvičení bylo vůbec první od podpisu smlouvy. „Potřebovali jsme hlavně zjistit doby dojezdů,“ upřesnil Mikyta. „Výsledky jsou velmi dobré.“ Němečtí hasiči dorazili za deset minut.

Družinu zakouřili hasiči dýmovnicí a evakuovali děti. V tělocvičně byli starší žáci, kteří stihli vyběhnout sami, ale v patře čekali žáci prvních a druhých tříd. Malí školáci znervózněli a objevily se dokonce slzy. „Trochu je vyděsili hasiči v maskách, ale vysvětlili jsem jim, že jde o cvičení, tak se děti uklidnily,“ uvedla ředitelka družiny Marie Hrbková. Sama si průběh cvičení pochvalovala.

Pozitivum to přineslo právě i pracovníkům družiny, kteří si sami zkusili evakuaci dětí. Zároveň mají téma k další práci s dětmi, budou rozebírat, jak se mají žáci chovat při podobných situacích. Na místě vyrostl i záchranářský stan a němečtí hasiči se ujali ošetřování zraněných. Figuranty byly samy děti. „Školáci na hasiče mluvili česky, takže si vzájemně nerozuměli, ale slůvko au je mezinárodní, takže zranění zjišťovali němečtí kolegové právě takto,“ poznamenal se smíchem Mikyta a dodal, že pokud se svolává mezinárodní cvičení, je vždy na místě přítomen tlumočník. Povinností svolávajícího sboru je totiž zajistit bezproblémové dorozumívání. „Prý si nás také pozvou na cvičení,“ dodal.