Nácvik evakuace v rámci vyučovacího předmětu ´Ochrana člověka za mimořádných událostí´připravila pro studentky Střední zdravotnické školy v Chebu učitelka Štěpánka Dančová. Oslovila hasiče z Chebu, kteří jí nejen přislíbili pomoc, ale sami přišli s nápadem zakouřit prostor horního patra školy a pomáhat žákyním s opuštěním budovy pomocí výsuvné plošiny. Některé ovšem měly pořádný strach nastoupit ve třetím patře z okna do koše plošiny. Městští strážníci pro změnu uzavřeli vjezd do Hradební ulice, ve které škola sídlí. „Chci všem moc poděkovat za spolupráci,“ uvedla Dančová.