Letos žádaly sbory dobrovolných hasičů v Karlovarském kraji příspěvky v celkové výši dvanáct milionů korun. Požadovaly příspěvky na vybavení, školení i nákup nové požární techniky. Krajští zastupitelé schválili rozdělení celkové částky přes šest a půl milionu korun. Mezi úspěšnými žadateli byly také hasičské sbory z Hazlova, Plesné a Krásné.

Práce dobrovolných hasičů je v každé obci Chebska důležitá. Nejen, že jsou připraveni kdykoliv zasáhnout, ale také se většinou starají o všechny kulturní akce v obcích. Městské a obecní úřady jsou si toho vědomy, ale jejich rozpočty jim neumožňují podporovat místní hasičské sbory tak, jak by si to zasluhovaly. Že to bez peněz prostě nejde, pochopili i krajští úředníci a v rámci možností dotují činnost hasičů. „Celková částka z rozpočtu Karlovarského kraje určená jako příspěvek pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje je 2 306 000 korun,“ uvedl ve zprávě komise pro vyhodnocení žádostí Zdeněk Žemlička.

Hazlovští hasiči dostanou od kraje 74 528 korun, za něž pořídí zásahové obleky, přilby a rukavice. Plesná obdrží 32 tisíc na opravu cisterny a krásenští hasiči využijí částku 305 560 korun na výměnu vodní nádrže a opravu čerpadla.
„Žádost o příspěvek jsme podávali letos na jaře ,“ uvedl velitel hasičské jednotky z Krásné Roman Paprsek. „Děláme to každoročně a pokaždé nějaké peníze dostaneme. Finance, které letos nám letos kraj dá, půjdou na opravu Tatry, ta je opravdu důležitá.“ Vozidlo musí jít do odborné opravy, i když si jinak hasiči z Krásné dokážou mnoho věcí opravit vlastními silami. „Opravu bychom sami nezvládli, na to nemáme síly,“ potvrdil velitel.