Starosta Josef Čapek přišel rozhodnutím ředitele Krajského úřadu Romana Rokůska o zastupitelský mandát, ve funkci ale nadále zůstává. Je to vůbec první případ v republice. Nepřehledná situace vznikla vlastně již krátce po volbách, kdy měl Josef Čapek podepsat rezignaci na zastupitelský mandát a opět ji odvolat.

„Lze konstatovat, že mandát pana Čapka v důsledku podané rezignace zanikl, a to ze zákona, a na uprázdněný mandát nastoupil náhradník. Současně tím vznikla povinnost zastupitelstva obce vydat náhradníkovi osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva,“ píše ve vyjádření hazlovskému zastupitelstvu Roman Rokůsek. Náhradníkem je Josef Mondek.

„Vědomě jsem žádnou rezignaci nepodepsal,“ hájí se Čapek. „Jak jsem se dozvěděl, někdo ji mým jménem přinesl tehdejšímu starostovi, ovšem já jsem nikoho nepověřil, aby to udělal,“ říká, ale nepopírá, že podpis je jeho. Uvádí jen to, že v době po volbách nechtěl kandidovat na post starosty.

Vzniklou situaci chtěli v Hazlově řešit novými volbami. „To by bylo nejčistší řešení. Mezitím jsme podali určovací žalobu ke krajskému soudu, ale pan Rokůsek svým rozhodnutím, proti kterému se budeme bránit, předběhl soud. My budeme respektovat vyjádření soudu.“ V lednu dokonce zastupitelstvo potvrdilo Čapkův mandát.
V obci teď sepisují obyvatelé petici adresovanou ministerstvu vnitra. Žádají v ní, aby zastupitelé neodstupovali a platil tak výsledek loňských podzimních voleb.