Již pár let se nemají Hazlovští ani v těch nejparnějších dnech kde osvěžit. Stěžují si, že dlouhé čtyři roky čekají na nové koupaliště. Na to původní, 'Ovčín', se nemají šanci dostat. Nachází se totiž na nově vybudovaném golfovém hřišti. „Při koupání na nás nějaký hlídač řval a vyhazoval nás,“ stěžovala si občanka Hazlova Dagmar Grušová. „Marně hledáme náhradní koupaliště.“

Starosta Hazlova Josef Týzl i Milan Richter z Golf Clubu Františkovy Lázně sídlícím v Hazlově taková tvrzení vyvracejí. „Jedná se o pozemky získané v restitucích, které se vydaly v Hazlově,“ vysvětloval starosta. „Na veřejném projednávání se o zahájení stavby golfového areálu mluvilo, ale konalo se bez jakýchkoliv připomínek ze strany obyvatel Hazlova!“ Pozemky tedy se staly majetkem současných vlastníků. To se ovšem netýkalo vodních ploch. „Ty byly stále v majetku obce,“ připomněl starosta.

V roce 2001 uložili zastupilé starostovi Josefu Týzlovi, aby situaci kolem vodních ploch vyřešil. „Manipulační plocha kolem vodního toku je ze zákona tři metry,“ řekl starosta. „Nic podobného ale u stojatých vod neexistuje.“ To tedy znamená, že se lidé chodili koupat do rybníka, který sice Hazlovu patřil – plocha okolo něj ne.
„Rybník už ale golfisté nemají v pronájmu,“ řekla Grušová. „Tento úžasný rybník jim byl obcí prodán a smlouvy má náš starosta Josef Týzl na obecním úřadě.“

Tvrzení Dagmar Grušové se ale na pravdě nezakládá. „Všechny tamnější vodní plochy jsme prodali rybářům,“ sdělil Týzl. „S Golf Clubem byla uzavřená smlouva o smlouvě budoucí. Vzhledem k tomu, že nebyly dodrženy podmínky, prodali jsme rybníky Českému rybářskému svazu. Na internetu se každý může podívat, komu rybníky patří.“

Hazlovský Golf Club ale o vodní plochy neztrácí zájem.
„Chceme dobře vyjít s občany Hazlova,“ potvrdil Milan Richter z Golf Resortu. V současné době financují majitelé Golf Clubu několika sty tisíci korunami projektovou dokumentaci zcela nové vodní plochy.
„Nové koupaliště jsem občanům slíbil a také ho postavím,“ stál si za svým starosta. „V době, kdy měli Hazlovští k dispozici náhradní plochu, která ke koupání nevyhovovala, se preferoval systém revitalizace.“ Tedy nevznikaly nové plochy, ale staré se obnovovaly. „Momentálně je situace jiná a jediné, co chybí k postavení nové vodní nádrže, jsou finance z dotací,“ vysvětlil Týzl. „Nové koupaliště vznikne během dvou let,“ slíbil starosta. „ To je čas i s vybudováním. Ovšem bude to koupaliště se vším všudy – sociálním zázemím, plavčíkem, oplocením, ale také placeným vstupem,“ dodal starosta.