A nejen to, škola by měla dostat také nová okna. Zda ale bude všechno ještě letos, je ve hvězdách.
„Plánujeme kompletní rekonstrukci školy. Je velmi zastaralá, zejména po energetické stránce,“ informoval místostarosta Hazlova Miroslav Všetečka.

„Nechali jsme si zpracovat energetický audit, který ukázal, že jsou špatná okna, střecha, zateplení budov,“ vyjmenoval výsledek auditu.
„Zároveň jsou silně zanedbaná sociální zařízení v celé škole, ta už tam byla v době, kdy já jsem chodil do školy. Požadavek hygieny je, abychom na tom začali co nejdříve pracovat,“ uvedl místostarosta.

„Také pracujeme na odvětrání kuchyně, které je rovněž ve špatném stavu. Tady nás čekají velké investice,“ zakončil místostarosta.
Jak upřesnil starosta Hazlova Josef Čapek, projekt na sociální zařízení je hotový a je na něj přislíbená dotace.

Musely se ovšem udělat nějaké změny, proto se vše posílá na ministerstvo ke schválení, zda slíbená dotace platí i po provedení těchto změn v projektu. Pokud ano, ještě letos se uskuteční výběrové řízení na dodavatele prací, pokud ale příslib dotace nebude po změnách platit, musí se začít s pracemi po částech, jak to dovolí situace.

„Při každém jednání jsem upozorňovala, že sociálky jsou akutní, zateplení že počká,“ uvedla ředitelka školy Hana Martínková.