Návrh na jmenování Václava Klemáka (na snímku), ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje do hodnosti brigádního generála zaslal ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi a generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru České republiky Drahoslavu Rybovi hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO).

„Díky jeho odpovědnému přístupu a plnému nasazení se v našem regionu podařilo úspěšně zvládnout celou řadu mimořádných událostí, ať už se jedná o vypořádání se s následky lokálních povodní, větrných bouří, kalamitního sněhu a v současné době i s životy ohrožující pandemií COVID-19. Pod jeho vedením se rovněž efektivně propojily všechny složky integrovaného záchranného systému společně s Karlovarským krajem, docílilo se tak koordinované spolupráce, která přispěla ke vzniku mnoha inovativních postupů nadregionálního významu,“ zdůvodnil návrh hejtman.

A dodal, že Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Drahoslav Ryba vyjádřil návrhu plnou podporu. Plukovník Václav Klemák zasvětil podle vedení kraje celý svůj profesní život službě státu, občanům naší země a ochraně obyvatelstva. V čele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje stojí již dvanáct let.