V historické papírně v Doubravě u Aše se budou letos rekonstruovat obvodové zdi. Tento záměr schválila na posledním jednání rada města a také odsouhlasila výsledek výběrového řízení na zhotovitele. Celý projekt nese název Zpřístupnění památek v údolí Halštrova mezi Kopaninami a Bad Elsterem papírna. Práce na obnově této historické památky v Doubravě pokračuje již třetím rokem. Letos půjde na obnovu obvodových zdí více než 600 tisíc korun.

„Celkové náklady na rekonstrukci zdiva v papírně jsou 636 tisíc korun," sdělil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Práce jsou v těchto dnech v plném proudu, byly zahájeny v dubnu 2015, termín ukončení je v květnu 2015.

„Jedná se o pokračování projektu, kterým byla v loňském roce obnovena některá historicky významná místa v Doubravě a saském Bad Elsteru," připomněl Milan Vrbata.

V Doubravě byl upraven areál památkově chráněné papírny, vznikla tu vyhlídka a také vycházková naučná trasa.

„Letos projekt pokračuje odkrytím základů budovy, ve které výroba papíru kdysi probíhala, dozděny budou portály a části zdí. Do nově odhalených prostor se poté převezou zachráněné původní součásti papírny, nyní umístěné v zahradě ašského muzea," popsal postup prací Milan Vrbata.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3. Původně měly veškeré práce skončit již na konci loňského roku.

„Protože se však naskytla příležitost čerpat na tuto akci další evropské peníze, radnice požádala o prodloužení termínu dokončení," upřesnil mluvčí ašské radnice.

Obnova jedinečné kulturní památky začala už v roce 2012. Tehdy byly odhaleny obrysy základů jedné z budov a celý prostor byl zbaven náletové zeleně. V roce 2013 byly doplněny a zakonzervovány zbytky dochovaného zdiva.

Největšími změnami areál prošel v roce 2014, kdy byla papírna zakomponována do již zmíněného projektu.

Papírna v Doubravě byla založena přibližně v první polovině 17. století a je spojována s rodinou Käppelů. Největšího rozkvětu dosáhla v 2. polovině 17. století a 1. polovině 18. století, kdy převzal papírnu Johann Michael. V té době se vyvážel papír ze zdejší papírny do celé Evropy.