V centru Skalné na Chebsku se nachází minimuzeum traktorů a zemědělské techniky. Celý areál funguje pod taktovkou Traktor klubu Luby Skalná, který byl založen jedenácti nadšenci a oficiálně zaregistrován jako občanské sdružení v lednu roku 2008. Jedním z prvních podnětů, který vedl k založení klubu, byla v roce 2005 účast několika nadšenců se třemi traktory na srazu historické zemědělské techniky ve skanzenu v sousedním německém Erlbachu.

„Po této první zkušenosti jsme začali v následujících letech navštěvovat další podobné akce. Svými stroji jsme pomáhali na nich vytvářet atmosféru a zároveň jsme sbírali zkušenosti," uvedl předseda klubu Roman Kubinec.

Členové klubu následně navštívili například akce v Schirndingu, Holenbrunu, Geroldsgrünu, Erlbachu a některé navštěvují pravidelně dodnes. Postupem času přibylo strojů i zájemců okolo nich, a tak se členové rozhodli po vzoru svých sousedů založit si svůj vlastní klub.

Žehličky i pračky

Cílem klubu je sdružovat zájemce o historické traktory a zemědělskou techniku, zabezpečit členům podmínky pro její renovaci a její následnou prezentaci při různých příležitostech. Tomu samozřejmě předchází spousta úsilí, jmenovitě shromažďování dobové dokumentace a materiálů, hledání náhradních dílů a samozřejmě mnoho hodin v dílně. Zde se postupně, často jen z vraku, nebo torza, zrekonstruuje stroj do co nejpůvodnějšího stavu.

„Tomu předchází spousta hodin práce v dílně. Zde je často z vraků nebo torz postupně zrenovován stroj do co nejpůvodnějšího stavu. Postupem času přibývaly traktory, stroje, ale i různé dobové materiály. Členové se proto rozhodli začít budovat nějakou stálou expozici, kde by to vše mohli prezentovat," upřesnila Dana Buriánová z Traktor klubu Luby Skalná.

Tak v areálu bývalých Státních statků za podpory města Skalná, které je současným vlastníkem prostor, začalo vznikat malé muzeum historických traktorů a strojů. V současnosti je možné si zde prohlédnout přes dvě desítky historických traktorů různých značek, historické zemědělské stroje a náčiní, ale také expozici kuchyně z padesátých let, kterou si mnoho návštěvníků pamatuje od svých babiček. Je zde k vidění také sbírka starých šicích strojů, žehliček, praček a různých historických předmětů připomínajících staré časy.

Minimuzeum Traktor klubu je možné navštívit při akcích, které zde klub pořádá, nebo po předchozí telefonické, e-mailové dohodě. Termíny a kontakty mohou případní zájemci najít na internetových stránkách www.traktorklub.cz," poznamenal na závěr Roman Kubinec.