Opatrnost ale vládla u žáků v případě gymnázií. Například na vyhlášené gymnázium v Chebu se přihlásilo 76 žáků, z nichž 26 tuto školu určilo jako svou prioritu, zatímco sokolovské gymnázium obdrželo 122 přihlášek. Prioritní je tato škola pro 72 žáků.

Letošní systém přihlášek na střední školy se změnil. Přihlášku mohli uchazeči podat nově elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce a s využitím elektronické identity, papírovou formou s podporou elektronického systému nebo pouze papírovou formou. Zájemci o studium na střední škole si letos mohli nově podat tři přihlášky místo dvou. Další změnou je vyznačení pořadí, kterým školám dávají přednost. Jak se s těmito novinkami vypořádaly střední školy v Karlovarském kraji, na to se Deník zeptal Jindřicha Čermáka (Piráti), krajského radního pro školství.

Evidovali jste u přihlášek na střední a odborné školy problémy? Na co si ředitelé či rodiče nejvíce stěžovali?

Stejně jako v celé České republice, i u nás v kraji převažovaly v drtivé míře elektronické přihlášky. Nicméně jsme zaznamenali velmi velké rozdíly mezi jednotlivými školami. Čím více učebních oborů daná škola nabízela, tím více papírových nebo hybridních přihlášek se objevovalo. Takové ale obsahovaly větší počet chyb nebo nepřesností, které pak museli zaměstnanci škol opravovat nebo ověřovat a stejně tak je museli převádět do elektronické podoby. Tedy se budou lišit zkušenosti ředitelů gymnázií od ředitelů škol s učebními obory.

Ilustrační foto
Hledají se ředitelé škol a školských zařízení, kraj vypsal výběrové řízení

Máte evidenci všech podaných přihlášek? Do kdy se žáci dozvědí, zda uspěli? A co si mají počít v případě, že se na ani jednu ze škol nedostanou? U kterých škol je největší přetlak žadatelů?

Veškerou statistiku mohou všichni nalézt na stránkách České školní inspekce www.vzdelavanivdatech.cz. Lidé tam zjistí počty přihlášek a jejich priority na veškerých oborech všech středních škol v republice. Největší převisy v našem kraji bývají, jako tradičně, na pedagogickém lyceu na Střední pedagogické škole v Karlových Varech nebo u oboru grafický design na Střední uměleckoprůmyslové škole keramické a sklářské. Velký zájem je o zdravotní sestry a zubní asistenty na karlovarské zdravotní škole, o elektrotechniku a informační technologie na Střední průmyslové škole v Ostrově nebo o cestovní ruch na Obchodní akademii v Karlových Varech. Asi netřeba se zmiňovat o neutuchajícím zájmu o víceletá gymnázia.

Žáci a jejich rodiče se výsledky dozví 15. května, a to na veřejně přístupném místě školy a zejména v samotném systému DiPSy. Systém by měl rozřadit pomocí algoritmu uchazeče na základě výsledků a priorit do jednotlivých požadovaných oborů. Takto by měla být rozdělena drtivá většina všech žáků.

V těch případech, že by se někdo na školu nedostal, je šance přes druhé kolo přijímaček, které se bude vyhlašovat tam, kde se obor nenaplnil.

Mají žáci zájem i o učňovské obory? Které obory zůstaly tak zvaně na okraji zájmu? Bude kraj muset některé z nich zavírat? A co vás v letošním výběru středních škol nejvíce překvapilo?

Mají, ale jen o některé. Nejvyšší zájem je obory kadeřník, cukrář a kuchař. V Karlových Varech na Střední škole stravování a služeb se na kadeřníka hlásí 128 dětí, z toho 39 v první preferenci. Vzhledem k tomu, že se tam nabírá jen 15 studentů, jedná se takřka o trojnásobný převis. Letošním hitem jsou pak automechanici, kde je převis, někde výrazný, na všech třech školách, kde se tento obor učí. Tradičně nízký zájem je o některé technické obory. Možná je to způsobené také tím, že student, případně rodič, si vlastně nedovede představit samotný obor ani budoucí uplatnění. Nemyslím si, že je potřeba obory rušit, ale spíše, v souladu s plány ministerstva školství, je racionalizovat. Tedy jednotlivé, poměrně specializované obory sloučit do větších, podobných celků. V nich se zaměřit na společný odborný základ a až ve finále se specializovat.

Držitelé ceny mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.
Gymnazisté převzali v Karlových Varech mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

Největším překvapením je pro mě zvýšený zájem o automechaniky podpořený i zvýšeným zájmem o opraváře zemědělských strojů, tam jsou výrazně vyšší čísla než v posledních letech. Dále také pokračuje trend, kdy mnohem vyšší zájem je o školy v Karlových Varech, a to i přes to, že podobné obory se nabízí v Chebu nebo v Sokolově.

Zavedení digitalizované formy přijímacího řízení na SŠ si stanovil ministr školství Mikuláš Bek (STAN) jako cíl při svém nástupu do funkce. Reagoval tak na komplikace, které způsobil zavedený systém přijímacího řízení a zároveň zvýšený počet žadatelů o studium. Souhlasíte s tímto systémem? Myslíte, že je to správná cesta?

Předně nutno říci, že projekt digitalizace školství, včetně přihlášek na střední školy, se plánuje někdy od roku 2013. Za letošní výsledek, i když má nepopiratelné mouchy, by si ale Cermat zasloužil spíš uznání, protože se mohlo začít pracovat až po schválení legislativy v listopadu 2023. Hlavní zátěž systému bude představovat až rozdělení uchazečů na škol podle výsledku, a tudíž v květnu budeme moci vyhodnotit, nakolik všechno klaplo. Nicméně cesta, po které jdeme, je správná.