„Hlavní ulice je, podle diagnostiky, kterou jsme nechali minulý rok zpracovat, ve velmi špatném stavu, a to zejména v podkladních vrstvách. V současné době pracujeme na projektu rekonstrukce a očekávám, že v červnu by mělo dojít k výběru dodavatele stavby,“ uvedl starosta Martin Hurajčík. „Na akci máme v rozpočtu připraveno 20 milionů korun, ale přesnou částku nám řekne právě až projekt. Z něj také vyplyne, jak dlouho rekonstrukce potrvá, odhaduji čtyři měsíce,“ dodal starosta.

Hlavní ulice je páteřní komunikací Mariánských Lázní, a tak se dá předpokládat, že rekonstrukce velmi omezí dopravu. „Projekt bude řešit i nejlepší objízdné trasy, protože rekonstrukce významně zasáhne do dopravy, ale udělat se to musí. Řidiči budou muset být velmi trpěliví, omezení budou veliká. Bohužel silnice si nese hluboký investiční dluh z minulosti, a proto nyní musíme zrekonstruovat všechny vrstvy, minimálně do jednoho metru hloubky. Současně jsme vyzvali všechny majitele inženýrských sítí, aby si přichystali vlastní projekty, aby po rekonstrukci nedošlo k tomu, že by někdo hned musel kopat do nové silnice kvůli havárii. Je pravděpodobné, že bude oprava probíhat po pruzích, a to hlavně kvůli trolejbusové dopravě,“ podotkl starosta.

Město už připravuje také druhou etapu rekonstrukce Hlavní ulice, která by se měla týkat úseku od knihovny až ke Cristalu. Radní již schválili vypsání výběrového řízení na projektanta. „Počítáme s tím, že realizace druhého úseku bude příští rok. Součástí bude nejen oprava komunikace, ale také vybudování nových parkovacích míst a úprava zeleně,“ dodal Martin Hurajčík.