A je opravdu výstižný. Přijede třeba odborník na ochranné prvky bankovek z Národní banky a nachystaná je také komentovaná prohlídka aktuální výstavy, která je rovněž zaměřená i na platidla.

Program Muzejní noci 2015 volně navazuje na probíhající výstavu Poklady Chebska.

„Převážně nevážně nahlédneme na platidla v různých historických epochách," uvedla Blanka Andrášiková z Muzea Cheb. „Pro tento večer je připraven bohatý doprovodný program, jehož součástí bude komentovaná prohlídka výstavy, divadelní vystoupení, soutěže a tvořivé výtvarné dílny. Nedílnou součástí Muzejní noci bude přednáška odborníka z Národní banky na téma Ochranné prvky na bankovkách," dodala.

Právě výstava Poklady Chebska je aktuálním lákadlem muzea. Jak již název napovídá, výstava představuje hromadné nálezy cenných předmětů právě z našeho regionu. Archeologové označují tyto nálezy jako depoty, v obecné mluvě bychom je nazvali poklady. Na výstavě jsou představeny artefakty od doby bronzové až po 20. století. Hlavní část expozice představuje především méně známé nebo zcela nové mincovní nálezy z oblasti historického Chebska v co nejširším kontextu. Hlavním lákadlem je největší mincovní nález hallských feniků v České republice, který učinila detektorářka v roce 2013 v Opatově u Lubů.