Přehlednější, hezčí a obsáhlejší, tak by měly v budoucnu vypadat webové stránky Velké Hleďsebe.

„Chtěli bychom v dohledné době naše webové stránky modernizovat,“ potvrdil starosta Velké Hleďsebe Vítězslav Padevět. „Zároveň bych rád dodržel slovo, že občané naší obce budou více informováni o dění. K tomu by měly stránky v první řadě sloužit. Prostě budou krásnější.“

„Po pravdě, webovky obce se mi nijak zvlášť nelíbí,“ řekl David z Velké Hleďsebe. „Přitom v dnešní době většina lidí hledá informace na webu. Připadají mi hodně nepřehledné. Vadí mi také to, že fotogalerie je zastaralá a místní zpravodaj není na webu. Myslím, že by se daly udělat mnohem lépe a obsáhleji.“

„Doufáme, že se nám povede tento záměr realizovat co nejdříve a brzy se budeme moci pochlubit novými webovými stránkami,“ podotkl starosta, který by rád informoval občany o veškerém dění v obci. Proto obec začala vydávat Obecní zpravodaj, který měsíc co měsíc přináší lidem, co nového se v obci událo a jaké věci se nyní řeší. Pro zajištění vyváženosti názorů a umožnění vyjádření nejširšího okruhu občanů zřídilo zastupitelstvo obce dokonce redakční radu Obecního zpravodaje.

„Do redakční rady byli zvoleni Roman Špaček, Jan Stehlík a Jana Kučerová,“ dodal starosta.