Cheb – Věžní hodiny na kostele v ulici 26. dubna v Chebu (naproti Komerční bance – pozn. redakce) se opět rozběhnou. Městští radní totiž vyhověli žádosti Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Chebu o příspěvek ve výši 14,5 tisíc korun na zprovoznění hodin.

„37 metrů vysoká věž se čtyřmi ciferníky hodin tvoří významnou dominantu při vstupu do městské památkové rezervace. Věžní hodiny jsou veřejně prospěšné zařízení, ale ze šesti veřejných ukazatelů času jsou po zprovoznění hodin na Mlýnské věži poslední mimo provoz, což cítíme jako určitý dluh vůči obyvatelům a návštěvníkům města,“ napsali zástupci církve radním ve své žádosti.

„Obnova funkčnosti věžních hodin si již vyžádala úklid věže od holubího trusu, zamezení vletu holubů, vyčištění a promazání hodinového stroje. Tyto práce provedli dobrovolníci vlastními silami,“ uvedla mluvčí chebské radnice Martina Kuželová. „Protože však není v časových možnostech žádného člena sboru denně ve stejnou dobu hodiny natahovat, je nutné je opatřit automatickým elektrickým natahováním.

Pořízení elektromotoru s převody, automatického spínače a dalších montážních prvků, které se budou muset vyrobit na míru, již ale přesahuje možnosti amatérského nadšení. Město má ovšem zájem na zprovoznění a fungování věžních hodin, pomoc evangelickému sboru proto neodmítlo,“ informovala.