"V průběhu svátečních vánočních dní nic takového nenastalo. Místo toho jsme ale vyjížděli k celkem 204 událostem, kdy naprostá většina, tedy 169 zásahů, byla v kategorii technická pomoc. Jednalo se o odstraňování popadaných stromů, čerpání vody či stavbu protipovodňových hrází. Bilance letošních Vánoc se tak zcela vymyká předchozím letům. Dobrou zprávou je, že situace je již mnohem klidnější a nové události tohoto typu přijímáme na tísňové lince už jen v jednotlivých případech," řekl mluvčí hasičů Martin Kasal.

Během dvou vánočních svátků, po Štědrém dni, již přibylo jen málo událostí.

"Byly jich necelé dvě desítky. Stále se jednalo na několika místech o pomoc s čerpáním vody či odstraněním stromů. Počasí nyní mnohem více trápí kolegy v ostatních krajích. Situace v Karlovarském kraji je stabilní, byl ukončený III. stupeň požárního poplachu kvůli povodňové aktivitě v kraji. I nadále hasiči monitorují stavy vodních toků, přímo nebezpečná situace aktuálně v kraji nikde není," dodal Kasal.