„Před a vedle domu č.p. 11 vzniklo celkem 19 parkovacích stání. V rámci projektu se kromě nových parkovacích míst rozšířila stávající příjezdová cesta, opraveny byly chodníky, dešťová kanalizace, cesta do zadního traktu objektu, pamatováno bylo také na nové veřejné osvětlení a zpevněnou plochu pro nádoby na komunální a separovaný odpad,“ sděluje mluvčí Aše Milan Vrbata.

Na část investiční akce, týkající se vybudování nové dešťové kanalizace a zapojení svodů bytového domu do retenčních zasakovacích nádrží, město obdrželo dotaci EU v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši cca 700 tisíc korun. „Stavbu provádí vítěz výběrového řízení, společnost ALGON Praha, cena díla z výběrového řízení je 4,3 miliónu korun včetně DPH. Stavba má být dle smlouvy o dílo dokončena k 31. květnu,“ pokračuje.

Horní Paseky jsou téměř zaniklou obcí. Kromě několika původních chalup tu v minulosti stál pouze vojenský objekt vybudovaný pro sovětskou armádu. „Nemovitosti, které po odchodu armády v roce 1990 v Horních Pasekách zůstaly prázdné, byly rekonstrukcí v letech 1998 a 1999 přestavěny na byty. Nynější úpravy probíhají v okolí jednoho z těchto bytových domů. V obci je nyní trvale hlášeno cca 90 obyvatel,“ dodává Vrbata.