Ve městě však nezapomínají ani školy. Ty dostanou nové učebny, hřiště nebo bezbariérový přístup. Ten plánují i pro návštěvníky radnice. Regenerovat se bude v další etapě i sídliště a rekonstrukce se dočká ulice Hasičská.

Finančně a zřejmě i stavebně budou nejnáročnější práce na kostele. Vzhledem k charakteru stavby, jejímu významu a památkové ochraně se jedná o velice rozsáhlý projekt.

„Rozpočtované náklady na realizaci celého projektu se pohybují v řádu desítek milionů korun. Nejdůležitější pro nás bylo zajistit významnou část vynakládaných peněz z vhodného dotačního titulu,“ říká starosta Horního Slavkova Alexandr Terek.

V první etapě prací se bude jednat zejména o přístavbu sociálního zázemí, požární bezpečnost stavby, rozvody, přípojky a další související práce, které umožní kolaudaci a užívání části stavby pro kulturní využití.

V letošním roce bude realizována také závěrečná etapa bezbariérových úprav objektů ZŠ Školní. Zlepší se sociální zázemí tělocvičen. Přibude bezbariérový přístup na školní hřiště, do šaten 1. stupně a do átria mezi budovami 1. a 2. stupně. Na každém podlaží budovy 2. stupně dělníci vybudují bezbariérové sociální zařízení. Celkové rozpočtované náklady akce činí 6,5 milionu korun, z čehož polovina bude hrazena z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

S tím souvisí i regenerace sídliště kde se jedná o završení úprav v této oblasti. Představuje zcela zásadní úpravu vstupu do základní školy ve Školní a bezprostředně přilehlých prostranství. Vše má za cíl otevřít vstup do školy a nabídnout nejen školákům moderní a přívětivý veřejný prostor. Celkové rozpočtované náklady jsou zhruba 15 milionů korun.

A nového kabátu se dočká například i svatý Florián na náměstí Republiky. Jeho restaurování včetně podloží vyjde na 300 tisíc korun. I v tomto případě má pomoci třetinová dotace z Karlovarského kraje.

Město je vlastníkem kostela sv. Jiří od roku 2009. Od té doby každým rokem investuje do jeho rekonstrukce přes milion korun. Po dlouhé době byl také krátkodobě zpřístupněn návštěvníkům. Velmi příjemné bylo zjištění, že lidé by se rádi podíleli na jeho rekonstrukci finančním darem. Vzhledem k tomu, že tato ochota ani po roce neklesla, vyhlásilo město konání veřejné sbírky na rekonstrukci kostela sv. Jiří na dobu neurčitou.

Přispívat lze vložením finančních prostředků do pokladniček umístěných v recepci městského úřadu a v lékárně nebo na transparentní bankovní účet č. 4182287329/0800, kde mohou dárci sledovat, jak je s penězi naloženo.