Celý rok se těšíte, až nastane den D, kdy zabouchnete dveře svého bytu a vyrazíte směr letiště. Jenže dovolená se nemusí vždy vydařit podle plánu. A řadu nedostatků lze v dnešní době reklamovat.

Snad každý někdy zažil, že na dovolené něco nebylo podle jeho představ pokoj bez slíbeného výhledu na moře, příliš vzdálená pláž nebo třeba plíseň v hotelu … Podobně zkaženou dovolenou zažila před pár lety i Hana Urbanová z Chebu. „Byli jsme v Egyptě a snad nic nebylo tak, jak mělo být. Od hotelu po jídlo. Vlastně jsem se nejvíc těšila, až dovolená skončí,“ zavzpomínala. Tehdy ale nic nereklamovala. „Doteď mě to mrzí, tehdy se ale o tom, že je možné reklamovat i dovolenou, příliš nemluvilo,“ řekla a dodala, že dnes už by to být nenechala.

Podle odborníků by lidé měli dávat pozor na to, co podepisují ve smlouvě. „Podobu zájezdu určuje sepsaná smlouva nebo vystavené potvrzení o zájezdu, jedno z toho musí mít písemnou podobu. Ohlídejte si, aby vše, co pracovníci cestovní kanceláře přislíbili ústně, bylo uvedeno ve smlouvě, potvrzení, katalogu či dalších pokynech,“ sdělil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Důležitou roli hraje čas. Neodpovídá-li například výhled z pokoje nebo jeho vybavení smluveným požadavkům, je zapotřebí jednat hned a reklamovat na místě. Zákazník by měl bezodkladně upozornit svého delegáta, že situace je odlišná od uzavřené smlouvy, a požadovat okamžitou nápravu nebo alespoň žádat vystavení písemného dokladu o uplatněné reklamaci. Veškeré vytýkané nedostatky bude nutné nějakým způsobem doložit, například fotografiemi. Jako důkaz může posloužit také svědectví dalších účastníků zájezdu.

„Ke zjednání nápravy určete lhůtu. Nečinnost cestovní kanceláře či delegáta vás pak opravňuje si potřebná opatření zařídit sami a vzniklé náklady předložit cestovní kanceláři k úhradě,“ vysvětlil Lukáš Zelený.

U některých vad zbývá pouze právo na finanční kompenzaci. Sleva přichází do úvahy za situace, kdy typicky není možné vadu odstranit nebo už na to není čas, například chybějící slibovaný bazén nebo nižší komfort při zpáteční cestě na letiště. Řídit se můžete tzv. frankfurtskou tabulkou slev, kterou užívají při rozhodování zejména německé soudy. Podle ní by například u chybějícího bazénu bylo možné požadovat slevu 10 až 20 % a u nižší třídy dopravního prostředku až 15 % z ceny zájezdu.

Právo na slevu z ceny zájezdu vám vznikne jedině tehdy, pokud jste vadu vytkli bez zbytečného odkladu u kontaktní osoby uvedené v potvrzení o zájezdu či ve smlouvě (typicky u delegáta) a umožnili cestovní kanceláři vyřešit problém v přiměřené lhůtě už na místě. Podat písemnou reklamaci s nárokem na slevu však stačí až po návratu z dovolené. Vaše právo na slevu se promlčí nejdříve za dva roky, ale reklamaci je nutné uplatnit co nejdříve po návratu. Na její vyřízení má cestovní kancelář 30 kalendářních dnů. Pokud reklamaci zamítne, můžete nárok na slevu uplatnit u soudu nebo spor řešit mimosoudní cestou.