Výstavba velkého logistického centra v obci Hory nebude mít zásadní vliv na životní prostředí. Takové jsou závěry nezávislého posudku v rámci takzvané EIA, kterou zpracoval Josef Tomášek, zaměstnanec Střediska odpadů v Mníšku pod Brdy, kterého za tímto účelem najal Krajský úřad Karlovarského kraje. Posudek už mají krajští úředníci k dispozici několik dní. Jaké jsou jeho závěry odmítli sdělit nejen redakci Deníku, ale nedozvědělo se to ani samotné vedení obce. K posudku musí své stanovisko vydat ještě odbor životního prostředí krajského úřadu. Zpracovatel posudku Josef Tomášek se ale s výsledkem netajil. "Došel jsem k závěru, že plánovaný záměr nemá významný vliv na životní prostředí. Ve své zprávě jsem ale navrhl omezující podmínky, které jsem zapracoval do závazného stanoviska," sdělil.

Závěry starostku obce Lucii Hostašovou rozhodně nepotěšily. Obec se proti výstavbě brání, vloni se tam konalo referendum, v němž většina lidí dala jasně najevo, že logistické haly na svém území nechtějí. Výsledek referenda není ovšem vůbec závazný. Na začátek března, v době, kdy Karlovarsko válcovala třetí vlna pandemie, přitom bylo nařízeno v obci veřejné jednání v rámci EIA. Kvůli špatné pandemické situaci bylo proto nařízeno formou on-line. Také proti tomu se obyvatelé ozvali a sepsali petici. "Do dnešního dne nám na tuto petici nikdo neodpověděl. Zákonná lhůta na odpověď přitom už dávno uplynula," konstatuje starostka.

Redakce Deníku byla první, kdo ji o závěrech posudku informoval. Hned na čtvrtek bylo v obci svoláno mimořádné jednání zastupitelstva, kde po konzultaci s právníkem došlo vedení obce k závěru, že na krajský úřad podá stížnost. V pátek ji odeslalo. "Domníváme se, že jednání některých úředníků neodpovídá správným postupům a zákonným náležitostem. A proto jsme se rozhodli podat podnět o prošetření postup nadřízenému orgánu, tedy ministerstvu vnitra," vysvětluje starostka Hor.

"Odbor životního prostředí již má posudek k dispozici, ale v současné době jej vyhodnocuje. Zveřejněn proto bude spolu se stanoviskem přibližně do 25 dnů," takovou informaci obdržel z kraje Deník 30. dubna. Hostašová se dotazovala o několik dní dříve. "Proč jsme nezávislý posudek nezveřejnili? Protože tak vždy činíme až s vydáním vlastního stanoviska. To se chystáme vydat v tomto týdnu," reaguje ředitelka krajského úřadu Martina Vránová.

"O tom, že posudek je již hotový, jsme se dozvěděli až díky médiím, a zaskočilo nás to. Z krajského úřadu nám bylo totiž na písemný dotaz 27. dubna sděleno, že posudek ještě není k dispozici a jakmile odbor životního prostředí obdrží tento posudek, bude zveřejněn a veřejnosti bude dostupný na webových stránkách, proto nám doporučují tyto webové stránky sledovat. Zveřejněný stále není. Jako obec jsme dotčený orgán a nevím, proč by nám na naši písemnou žádost nemohl být dokument poskytnut. Doposud nám nebylo ani odpovězeno na žádost o přeložení termínu projednání a nebyla ani vyřízena petice občanů, která měla být vyřízena do třiceti dnů," uvádí starostka Hor.

Podle ředitelky krajského úřadu má obec na stížnost legitimní nárok. "Respektuji právo na obranu. Naši úředníci ale určitě postupovali v souladu se zákonem," říká Vránová.

Zatím není jisté, jak krajští úředníci rozhodnou. V Horách chtějí využít i poslední šance, jak výstavbě hal pro internetový prodej zabránit. "Pokud kraj vydá kladné stanovisko, investor by mohl zažádat už o územní řízení. V tomto procesu bude potřebovat vyjádření všech dotčených orgánů. Stále si v sobě ale necháváme ještě jiskřičku naděje, že nám dá někdo za pravdu," dodává starostka Hor, kde stále přibývá nových domů především proto, že tam je klid a žádná průmyslová zóna.

Investorkou v Horách je významná česká podnikatelka Lucia Lettenmayerová. Původní plán je starý asi dvacet let a na samém začátku se v něm počítalo s Centrem služeb a obchodu. Mělo se jednat o obdobu plzeňské Olympie s obchody, multikinem a službami. Z původního plánu zůstal jen název a také rozloha, která činí 74 tisíc metrů čtverečních. Zájmy investorky pomáhá v Horách prosadit bývalá vedoucí karlovarského stavebního úřadu Ivana Doubová, která jí pomáhá právě s přípravou územního řízení.