Necelý rok využívá chebský Hospic sv. Jiří poradenskou místnost, která však nebyla zcela vyhovující. Jeho pracovníci proto hledali finanční prostředky na rekonstrukci. A povedlo se díky aplikaci 'Pomáhej pohybem'.

„Podpořili nás běžci, chodci a cyklisté," uvedla Alena Votavová, ředitelka Hospice sv. Jiří. „Potřebné body jsme nasbírali za pouhé čtyři dny a nadace ČEZ nám poskytla finanční příspěvek ve výši 50 tisíc korun."

Slavnostní otevření nově zrekonstruované poradenské místnosti spojené s předvánočním posezením s hospicovým týmem se uskuteční 8. prosince od 16 hodin, a to v hospici na adrese Svobody 520/3 v Chebu.

„Hospicová poradna je místo, kam mohou přijít pečující osoby, nemocní, pozůstalí a další lidé, kterým hospic slouží. Snažili jsme se vytvořit prostor, kde se budou cítit dobře a budou moci v tomto prostoru otevírat pro ně citlivá témata a problémy či otázky, které je tíží," vysvětlila Alena Votavová.

V rámci slavnostního otevření se příchozí dozvědí o náplni práce mobilního hospice a o poradenských službách, které jsou poskytovány každé pracovní úterý od 14 do 18 hodin. Představena bude také služba poradenství pro pozůstalé, kterou chce hospic v příštím roce více nabízet široké veřejnosti. Na závěr otec Metoděj požehná poradenské místnosti.