„V současné době poskytuje Hospic Sv. Jiří své služby na území celého Karlovarského kraje a zájem o ně stále roste,“ uvedla Alena Votavová, ředitelka domácího hospice. „Naše kapacita je plně vytížena, proto se snažíme rozšířit portfolio nabízených pomůcek a přístrojů tak, abychom měli k dispozici vše, co nemocní lidé potřebují, aby mohli v závěru života zůstat doma, v kruhu svých blízkých. Jedním z těchto přístrojů je i lineární dávkovač léků, který slouží k nitrožilnímu podávání léků a zabezpečuje přesné a plynulé dávkování dle potřeb nevyléčitelně nemocných,“ dodala ředitelka.

Nadační fond Umění doprovázet, který vznikl v roce 2006, věnoval finance ze svého projektu Přístroje a zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat přístroje a zdravotnické pomůcky, které velkou měrou pomáhají odstranit nejen bolest, ale i další symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění,“ uvedla Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady fondu. „Snažíme se získávat finanční prostředky jak pro již fungující hospice, tak pro ty nově vznikající a od roku 2011 jsme svoji pomoc rozšířili i na domácí hospicovou péči, která umožňuje nemocnému prožít poslední dny svého života v domácím prostředí, mezi svými nejbližšími,“ dodala.

Hospic Sv. Jiří je obecně prospěšná společnost, která od roku 2014 poskytuje služby nevyléčitelně nemocným v celém Karlovarském kraji. Nabízí zdravotní, psychickou, sociální i duchovní péči a podporu lidem, kteří si přejí zemřít doma v kruhu svých nejbližších. Za deset let činnosti poskytl své služby 911 osobám.

O Nadačním fondu Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet od svého vzniku poskytl českým hospicům více než šest milionů korun. Kromě finanční a materiální pomoci hospicům provozuje fond poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, která poskytuje kvalitní informace důležité pro řešení situací spojených s vážnou nemocí. Od roku 2018 nabízí fond také půjčovnu kompenzačních pomůcek pro pečující rodiny na Rakovnicku.