Nejprve to byl projekt, který vedení kraje striktně zamítlo. Přestože o finanční pomoc pro mobilní paliativní péči usilovali například krajští zastupitelé z ALTERNATIVY a poukazovali na její výrazné kladné dopady. Nevyléčitelně nemocný člověk totiž může zemřít doma, uprostřed své rodiny a svých blízkých. Nyní už kraj ale couvá a mobilní paliativní péči podpoří. Jednorázově, ale přece. Podle krajského náměstka Miloslava Čermáka (ČSSD) obdrží po dvou stech tisících dvě organizace v regionu, které tuto péči vykonávají. A to hospic sv. Jiří z Chebu a Motýlek ze Sokolova.

„Jde o jednorázovou pomoc. Připravujeme ale systémová pravidla, podle nichž by bylo možné zajistit zdrojové financování těchto potřebných služeb," vysvětlil náměstek Čermák. Týmy, které zajišťují mobilní paliativní péči, totiž nejsou financovány z veřejných rozpočtů. Přestože poptávka rodin po této službě výrazně stoupá. Například chebský hospic sv. Jiří se stará o 103 nemocných. Podle náměstka Čermáka tak kraje suplují stát, který by měl mobilním hospicům na činnost přispívat především. Dodal ale, že je dobře, že úsilí tuto praxi změnit jde odspodu, tedy z krajů. Také krajský náměstek Petr Zahradníček (TOP09) ocenil činnost hospiců. „Díky bohu, že v kraji existuje někdo, kdo se o nevyléčitelně nemocné lidi stará, ale neměl by je hlavně podporovat stát?" upozornil na nezájem o finanční zajištění těchto služeb od příslušných ministerstev. Kraj proto bude usilovat o to, aby s ostatními krajskými regiony na stát vyvinuly tlak, aby tuto současnou praxi změnil. A hospice, které se o těžce nemocné starají a pomáhají i jejich rodinám, se nemusely bát o existenci.

Oba hospice finanční, byť jednorázovou pomoc kraje ocenily. „Částku využijeme především na mzdové prostředky pro pracovníky," uvedla Alena Votavová, ředitelka Hospice sv. Jiří v Chebu. V Hospici Sv. Jiří půjde z částky 200 tisíc na mzdy zdravotních sester konkrétně 170 tisíc a na mzdu vedoucího lékaře 30 tisíc. „Finanční částky na mzdové prostředky v tuto chvíli velice potřebujeme, protože narostl počet klientů a podle vývoje od začátku roku 2016 to vypadá, že budeme mít jednou tolik klientů, než jsme měli v roce 2015. I proto jsme přijali další zdravotní sestru na 0,5 úvazku, zapůjčili jsme automobil, který ji dopravuje za klienty, narostly i samozřejmě jiné výdaje větší spotřeba zdravotnického materiálu, léků a pohonných hmot," vysvětlila ředitelka. Hospic sv. Jiří měl v roce 2014 celkem 39 klientů, v roce 2015 jich bylo 36 a v polovině letoška už 34 klientů.