Díky jejich všímavým očím se v Chebu změnilo už mnohé. Jeden z jejich posledních počinů zlepšil bezpečnost houpaček na pěší zóně. Město zde přidalo gumové podložky na zem.

„Studoval jsem pozemní stavitelství a všiml jsem si, že houpačky na pěší zóně jsou vybudovány nevyhovujícím způsobem," řekl Martin Daněk z True Hills. „Děti by se při pádu mohly zranit. Upozornil jsem na tento nedostatek vedení města a díky místostarostovi Tomáši Lindovi se s tím začalo něco dít. Pan Linda obstaral tartanové podložky, díky nimž je v současné době už vše v pořádku," dodal.

„Máme mnoho dalších nápadů, jak zlepšit situaci v našem městě," uvedl Josef Verešpej, další člen True Hills. „Naše plány budeme postupně realizovat," dodal.

„Kvůli různým administrativním bariérám bylo velice složité tento problém vyřešit," řekl místostarosta Chebu Tomáš Linda, který má velkou zásluhu na zlepšení stavu houpaček. „Každý zásah do pěší zóny se musel konzultovat a byl schválen několika lidmi. Jedna podložka vyšla přibližně na osm tisíc korun. Připomínky pana Daňka považuji za odůvodněné. Proto jsme ihned začali situaci řešit," dodal.

„Sice lidi, kteří se o to postarali, neznám osobně, ale touto cestou bych jim moc chtěla poděkovat," řekla dvaatřicetiletá Petra, maminka čtyřletého Honzíka. „Náš Honzík se vždycky rád houpe. Několikrát spadl na tvrdou dlažbu. Nyní je to mnohem bezpečnější a jsem za to moc ráda," dodala.