Pradědeček i dědeček byli vyučení v oboru houslař, otec je kytarář. Jablko nemohlo spadnout daleko od stromu. Jiří Pátek, mistr houslař, strunné nástroje vyrábí, ale své znalosti také předává dál na jedinečné Houslařské škole, která je od roku 2005 součástí Integrované školy (ISŠ) Cheb.

Jste vedoucím učitelem houslařské školy. Jak se díváte na to, že je součástí ISŠ Cheb?

Na integrované střední škole máme dobré materiální zázemí. Bez ní bychom nemohli tak dobře fungovat. Musím říct, že vedení ISŠ Cheb vychází Houslařské školy maximálně vstříc. Snažíme se neustále hledat nové koncepce, aby mohly houslařské obory v našem regionu zůstat. Ale i proto, abychom mohli i nadále zkvalitňovat výuku.

Představitelé Karlovarského kraje navrhli ISŠ Cheb zařadit díky houslařské škole mezi takzvané školy rodinného stříbra…

To mě samozřejmě potěšilo. Velmi si ceníme, že jsme byli vybráni, protože historie houslařské školy sahá do roku 1873.

Pokud si představím, že vycházím základní školu - proč bych si měla vybrat zrovna 'houslařský' obor?

Je třeba si uvědomit , že kromě středního vzdělání nabízíme uchazečům také unikátní nadstandard. Po čtyřech letech si studenti odnesou také kvalitní hudební nástroje, které vyrobí. Jsme schopni toto řemeslo naučit každého, kdo o něj projeví zájem, a také ho patřičně motivujeme. Ani maturita však nemusí být koncem studia. Zájemci mohou pokračovat na vysokou školu, absolvovat zahraniční stáže, učit se u mistrů houslařů. Někteří naši absolventi odcházejí do manufaktur a továren, jiní si založí vlastní živnost. Pokud absolvent u řemesla vydrží a získá svou klientelu, uživí se v oboru velmi dobře. Případů absolventů, kteří se samostatně živí a velmi úspěšně, je celá řada.

A pokud bych se k vám do školy chtěla přijít podívat, abych věděla, co čeho jdu?

Den otevřených dveří je u nás prakticky stále. Zájemci mohou nahlédnout do naší práce také na festivalu Chebské dvorky, kde naši studenti každoročně řemeslo ukazují. Těší nás zájem veřejnosti.

A kolik lidí se k vám do oborů hlásí?

Na uměleckořemeslnou stavbu hudebních nástrojů se hlásí asi 20 žáků z celé republiky i zahraničí.

I ze zahraničí?

Ano. Nejčastěji z Německa, Ukrajiny a Ruska.

A kolik oborů na Houslařské škole v ISŠ Cheb je?

Nabízíme Uměleckořemeslnou stavbu hudebních nástrojů - strunné nástroje a Mechanika hudebních nástrojů - také strunné nástroje. Každý obor má ještě specializace kytarář, houslař a smyčcař.

Připravujete také nějaké novinky?

Od podzimu loňského roku jsme zavedli ve spolupráci s Ateliérem Saldo v Lubech právě specializaci smyčcař. Konkrétně se naši studenti učí pod vedením mistra smyčcaře Luboše Odlase. Tato specializace zanikla přesunem školy do Chebu, nyní jsme jej opět společně s firmou otevřeli, čehož si velmi ceníme. Smyčcař je velmi lukrativní specializace.

Další novinkou je prohloubení spolupráce s mistrem Jaroslavem Svěceným, jenž u nás každoročně zahajuje školní rok. Pořádáme ve spolupráci s ním odborné přednášky ve Violino klubu v Praze. Týká se historie a vývoje hudebního nástrojařství na Lubsku a Kraslicku. Zároveň budeme přítomni na Kláštereckých hudebních slavnostech v červenci, které Jaroslav Svěcený rovněž organizuje ve spolupráci s tímto městem.

Jako každý rok samozřejmě pořádáme v Lubech tónové přehrávky kytar a houslí, čímž se škola snaží dobrovolně naplňovat svůj závazek, že bude spolupracovat i po odchodu do Chebu s výrobci v Lubech. Na podzim jsou pak připravené také tónové přehrávky v Praze.

Chystáte něco i pro laiky?

Pro amatérské výrobce připravujeme akreditované kurzy, které zahájíme na jaře.

Letos, v srpnu 2011, také poprvé uspořádáme letní kurzy- workshopy, stavby hudebních nástrojů pro veřejnost. Ty se na houslařské škole v Chebu uskuteční vůbec poprvé. Každý, kdo bude chtít přičichnout k vůni dřeva nebo si bude chtít postavit pomocí polotovarů během tří týdnů hudební nástroj, je vítaný.