Integrovaná střední škola Cheb Houslařská škola je nejen v České republice, ale i ve světě pojmem. A dokázala to i na soutěži Nejlepší prezentace škol, kde se stala absolutním vítězem. Školu, která je jediná v celé České republice, vyhledávají nejen studenti z Čech, ale také ze Slovenska, Ukrajiny, Ruska, ale dokonce i z Jižní Koreje. V Houslařské škole, která je odloučeným pracovištěm Integrované střední školy Cheb, studuje v tuto chvíli kolem čtyřiceti studentů.

„Soutěže v Českých Budějovicích se zúčastňujeme pravidelně,“ informoval vedoucí Houslařské školy Jiří Pátek. „Tentokrát jsme získali nejvyšší možné ocenění a do ruky jsme dostali diplom a pohár, což nás nesmírně těší, protože spolu s námi se soutěže zúčastnilo dalších 64 škol z celé České republiky,“ sdělil Jiří Pátek.

Na výstavní ploše byly vystavené kytary, housle a smyčce, které vyrobili sami žáci Houslařské školy.

„Vidět však mohli návštěvníci i různé nářadí, které k výrobě nástrojů používáme, odbornou literaturu a mnoho dalšího,“ poznamenal Jiří Pátek. Tato škola tak dokázala, že je schopna připravovat kvalitní a zdatné výrobce strunných hudebních nástrojů.

Kromě toho každým rokem pořádá škola také tónové přehrávky, kde se hodnotí čistota zahraného tónu na zpracovaný hudební nástroj. Navíc v létě škola pořádá i odborné kurzy pro veřejnost, kde si může i naprostý laik zkusit základ houslí anebo kytary. „O kurzy je obrovský zájem, dojíždí sem každoročně i mnoho lidí ze zahraničí. Namátkou mohu jmenovat například lidi ze Slovenska anebo Německa. A jako žáky jsme v naší škole v historii přivítali i zájemce ze Španělska anebo z Jižní Koreje, kteří zatoužili po tom, aby si sami vyrobili hudební nástroj,“ zavzpomínal Jiří Pátek.

Ročně se v Houslařské škole vyrobí troje housle, čtyři kytary. Počet souvisí s naplněním školního vzdělávacího programu. „Ročně naši školu navštěvuje kolem třiceti až čtyřiceti žáků,“ poznamenal Jiří Pátek. Housle nebo kytary, které se na Houslařské škole vyrobí, je možné si i zakoupit, ale pouze v případě, že o ně nemá zájem nikdo ze studentů. „Studenti mají předkupní právo si hudební nástroj zakoupit a pouze v případě, že odmítnou, tak ho teprve můžeme nabídnout široké veřejnosti. Cena hudebního nástroje je pokaždé jiná, záleží na mnoha faktorech. Například na kvalitě zpracování a použitém materiálu. Ale zhruba lze říct, že se cena pohybuje kolem několika tisíc korun za kus,“ řekl Pátek.

S PODZEMNÍMI KONTEJNERY jsou obyvatelé Chebu spokojení. Je okolo nich pořádek.
Kontejnery ukrývá město pod zem také mimo centrum