„V letošním roce budou pokračovat loni započaté rozsáhlé stavebně- rekonstrukční práce spočívající ve výměně dožilého cihelného pláště na vnějším líci jihovýchodních kasemat v jihovýchodním a jihozápadním bastionu. Tato stavební činnost může mít vliv na některé chystané kulturní akce. Negativní dopady se však pokusíme maximálně minimalizovat,“ uvedl Tomáš Dostál, správce chebských památkových objektů. „Dalším významným počinem bude demontáž známých kachlových kamen Williho Russe, jež jsou umístěna v jihozápadních kasematech vedle hradní Černé věže. Kamna po letech soudních sporů získalo Muzeum Cheb, které se rozhodlo přesunout je do své expoziční budovy na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. V jihozápadních kasematech tak vznikne volný prostor, a následně tudíž dojde k nové reinstalaci expozic v kasematech nyní umístěných. Toto ovšem proběhne nejspíše až na přelomu let 2019 a 2020, neboť odborná demontáž kamen Williho Russe by měla trvat bezmála celý rok,“ vysvětlil.

Konat se zde budou i nově pojaté Valdštejnské slavnosti s řadou programových novinek. „Příchozí jistě zaujmou, poučí i pobaví fundovaně komentované hrané rekonstrukce mordu posledních věrných důstojníků vévody frýdlantského. Připravuje se rovněž velké množství akcí zacílených především na dětské návštěvníky, zvláště oblíbené strašidelné noční prohlídky, které se vracejí po dvouleté pauze. Z nových exponátů bezpochyby zaujme masivní replika těžkého pozdně středověkého děla, takzvané bombardy, včetně palebného postavení, která doplní dosavadní unikátní sbírku hradní starověké i středověké artilerie,“ uzavřel.

Trolejbus v Mariánských Lázních
Trolejbusy dosluhují, naděje na získání dotací stále žije