„Historické a kulturní památky se u nás udržují průběžně," informoval starosta Hranic Miroslav Picka. „V letošním roce plánujeme celkovou rekonstrukci památníku padlých během 1. světové války, který se nachází v Trojmezí. Je na něm totiž poškozený reliéf. Památník stojí hned vedle památníku obětem z prusko-rakouské války v roce 1866." Hranice už mají repliku reliéfu a požádaly Karlovarský kraj o příspěvek na opravu. Přibližné náklady se zatím odhadují na 80 000 korun.

V minulých letech obec renovovala také například historickou hřbitovní zeď. Na té spolupracovala s odborem památkové péče v Aši, který Hranicím poskytl na rekonstrukce dotace. Hranice se mohou pyšnit dalšími památkami, které mají obrovský historický význam. Nesou lokální dědictví minulosti a tvoří neodmyslitelnou součást celého města. Nejvýznamnějšími historickými památkami v Hranicích jsou jednoznačně evangelický kostel svatého Martina, který je dominantou celé obce, a katolický kostel Navštívení Panny Marie. „Kostely však nejsou ve vlastnictví Hranic," uvedl starosta Miroslav Picka. „Spadají pod církev, takže pokud jsou nějaké opravy zapotřebí i tam, město s tím nemůže nic dělat."

V Hranicích stojí i architektonicky zajímavé stavby. Jedná se o budovy staré školy z roku 1898, tělocvičny z roku 1933, bývalých textilek z konce 19. století nebo budovy starých tkalcovských domů.

(wun)