Obyvatelé Hranice se nového obchvatu města jen tak nedočkají.
Vyplývá to z jednání, které měl starosta Hranic Jan Hýbl a Krajská správa a údržba silnic (KSÚS).
„Situace je taková, že KSÚS zatím jedná s majiteli pozemků a stále to není dořešeno,“ řekl.
„Pokud se spolu nedomluví, nemůže se v příštím roce stavba zahájit. A kdyby došla situace tak daleko, že by se muselo začít s vyvlastňováním pozemků, potrvá to ještě déle.“
S výstavbou obchvatu souvisí také rozšíření turistických stezek na Hranicku na hraniční přechody.
„Stanovisko KSÚS a policie je takové, že nebude–li obchvat, nebude hraniční přechod,“ konstatoval starosta. Průjezd vozidel přes Hranice není možný, protože stav komunikací nevyhovuje. „Musely by se upravit silnice, chodníky a to by si vyžádalo velké investice,“ dodal starosta