Park uprostřed Hranic býval kdysi rybníkem, kterým protékal potok. Ten je v současné době sveden do trubek a teče pod nohami odpočívajících.

„To jsem netušila, že tady něco takového bývalo,“ řekla Iveta Kováčová. „Nebydlím sice přímo tady ve městě, ale často sem jezdím. Nikdy jsem se o historická fakta příliš nezajímala, ale je zajímavá představa, že by uprostřed města byl rybník,“ poznamenala.

Možná ale u parku vyroste jezírko. Jako nápad do budoucna to prezentoval starosta Hranic Jan Hýbl před hodnotící komisí nadace Partnerství. Ta si právě zmíněný park přijela prohlédnout v rámci soutěže Cesty městy, do které je město přihlášené.

Cílem soutěže je prezentovat dopravní řešení, která přinášejí zklidňování dopravy a bezpečnost chodců, cyklistů i motoristů v obcích.
„Provozujeme už slušnou databázi projektů,“ informoval Radek Patrný z nadace Partnerství a člen komise. „K dnešnímu dni jich je přibližně 170,“ uvedl. Města a obce tak mají příležitost podívat se do této databáze, pokud hledají řešení dopravní situace ve svém městě.

Hodnotící komise ve složení Radek Patrný (nadace Partnerství), Barbora Kolárová (nadace Partnerství), Jan Mužík (architekt), Ladislav Cvrkal (odborník na bezpečnost dopravy) pak pokračovala dál do Mariánských Lázní a Teplé. V Mariánských Lázních hodnotila rekonstrukci Hlavní ulice a v Teplé cyklostezku. „Na konci srpna se sejdou všichni komisaři a pak budeme diskutovat a rozhodovat o řešeních, která získají ocenění a mimořádné ceny,“ řekl Patrný.

Mezi vítěze hodlá nadace rozdělit zhruba 350 tisíc korun a věcné dary, například radar s indikací rychlosti projíždějících vozidel. Výsledky se dozví přihlášené obce 17. září v Krásné Lípě, která zvítězila se svým projektem v jednom z minulých ročníků.