Ohrožení na zdraví a téměř i na životě se každou zimu cítí obyvatelé Hranic. Na dvou místech se na silnici vedoucí k obci Trojmezí tvoří ledový krunýř.
Voda na komunikaci stéká z okolních pozemků. Ty jsou ale v soukromém vlastnictví.
„Tady je to opravdu nebezpečné,“ postěžoval si místní občan René Wölfel. „Ještě minulý týden byla na silnicích dvaceticentimetrová vrstva ledu. Jak jsem zjistil, cesty patří Krajské správě a údržbě silnic (KSÚS). Ty se o ně nestarají. Začátkem prosince jsem jim psal dopis a ještě jsem se nedočkal odpovědi,“ zlobil se.
„Jeden z těch pozemků patří člověku, který ani není odtud a nestará se, druhý je pozemkového fondu a obhospodařuje ho místní zemědělské družstvo,“ řekl. „Nemohl jsem se ani dostat ke svému domu,“ přidal se Horst Maurer. „Po cestě to naprosto nešlo, musel jsem to objíždět po poli. Dokud zmrzlá zem nepovolí, tak to půjde,“ postěžoval si.
„Nakonec se objevili lidé z města a ohradili to, aby voda z pole dál nestékala a my se dostali k domům,“ poznamenal Wölfel.
„Bohužel, komunikace ani pozemky městu nepatří, takže jsme zcela mimo hru,“ podotkl starosta Hranic Jan Hýbl.
„K nám se žádné stížnosti na to, že stéká voda z polí, nedostaly,“ sdělil vedoucí střediska zemědělského družstva v Hranicích Miroslav Picka.
„Opravdu nechápu, proč nás lidé obcházejí, mají se v první řadě obrátit na toho, komu pozemek patří nebo jej má v pronájmu. V tuto chvíli ale nejsem schopen říct, zda s těmi vývěry vody lze něco dělat. Podívám se na to.“
Že je to především záležitost majitele pozemků potvrdil také technický náměstek KSÚS Petr Šťovíček. „Platí to, že by hlavně majitelé pozemků měli zajistit, aby dešťová nebo jakákoliv jiná voda nestékala na silnici. Co se týče samotné údržby, je to silnice třetí třídy a stará se o ni středisko v Hazlově. Tam by měli nejlépe vědět, jakým způsobem ji udržují,“ poznamenal. „My to solíme a led odstraňujeme, ale je to nekončící práce, protože ta voda na silnici přitéká z okolních pozemků neustále,“ uvedl vedoucí střediska Údržby silnic a komunikací v Hazlově Josef Vacula. „Snažíme se sehnat majitele a donutit je, aby pozemky odvodnili. A to nejsou jen Hranice, takových míst máme asi dvacet.“