„Podobné pracovní setkání se uskutečnilo už na jaře, mělo úspěch a stává se tedy tradicí,” uvedl za účastníky Josef Levý. „Díky dobrovolné pomoci některých občanů jsou místa u Trojmezí ještě atraktivnější. Počasí nám přálo, a tak jsme se mohli bez problémů pustit do práce,” řekl.

Hlavním cílem podzimního gruntování bylo odhalení úseku původního mlýnského náhonu na trojstátí.

„Podařilo se nám zcela vyčistit a zpřístupnit asi stometrový úsek od smírčího kříže. Pro některé bylo velkým překvapením, že se odhalil nový kamenný mostek. Odhalení mostku vyvolalo diskusi o tom, jak místa vypadala dříve,” popsal stručně Levý průběh brigády.

„Děkujeme všem účastníkům, kteří se akce zúčastnili, nebáli se přiložit ruku k dílu a dokonce si přinesli vlastní pracovní nářadí. Do prací se také zapojili žáci místní ZŠ, kteří si rovněž zaslouží velký dík. Děkujeme městu Hranice, které akci podpořilo a poskytlo účastníkům malé občerstvení,” dodal.

Podle něj akce přispěla k trvale udržitelnému rozvoji obce a další se bude konat na jaře příštího roku.

„Je hezké, když se obyvatelé obce dokáží spojit a zasadí se o zlepšení prostředí ve svém městě. Té zášti a závisti je na světě dost,” poznamenal Cheban Martin Bureš.