Město totiž nechalo opravit celou hráz rybníka, která se začala rozpadat. Bylo přitom potřeba všechny živočišné druhy zachránit, a tak je ochranáři přemístili do rybníka v obci Studánka. Tito živočichové se už do toho hranického nevrátí. Agentura pro ochranu přírody chce nechat na přírodě, aby si po rekonstrukci přírodním vývojem ekosystém obnovila.

„Nyní nám už jen zbývá zkoordinovat se s rybářským svazem, aby si odlovil ryby, které se v rybníce nacházejí, a následně už jen budeme pozorovat, zda se v nějakém koutě rybníka nenachází některý z jiných živočichů," popsal situaci kolem rekonstrukce starosta města Hranice Miroslav Picka.

Zhotovitel s koordinátorem stavby museli během upouštění vody regulovat průtok vody, která se vlévá do potoka, protože se v něm nachází zákonem chráněná škeble. „Celý rybník bude naprosto vypuštěný a ihned poté se bude pokračovat v opravách hráze. Ta spojuje Hranice s obcí Pastviny, takže se jedná o důležitý úsek komunikace," upozornil starosta. V tuto chvíli však zde není provoz nijak výrazně omezen. Jen je zúžená vozovka, ale autobusy a auta zde projíždět mohou.

„Hráz se opravuje do původního stavu i s těmi kameny, které z hráze vypadaly. Oprava hráze potrvá až do konce října a vyjde na 7,5 milionu korun," upřesnil Picka. Nakonec do rybníka vysadí rybářský svaz opět ryby.